Projekty

Projekty

Projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) představují příležitost nejen pro rozvoj vzdělávacího systému, ale také pro rozvoj organizací, které jsou jejich nositeli. NPI ČR může díky podpoře z ESIF fondů vytvářet a ověřovat efektivní postupy a nástroje profesní podpory pedagogů a obohacovat jimi svou nabídku podpory. To nám umožňuje profilovat se jako moderní instituce s bohatým odborným i metodickým know-how, a upevnit tak pozici centrálního garanta profesního rozvoje pedagogů v rámci České republiky. Výstupy realizovaných projektů jsou implementovány do kmenové činnosti NPI ČR ve snaze vytěžit v co největší míře pilotně nastavené systémy podpory a zkušenosti získané v projektových aktivitách.