Aktuality

Aktuality

Národní plán doučování pomůže zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky

23. 8. 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování.

Podpora při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ZŠ (didaktika českého jazyka a matematiky)

20. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací kurz zaměřený na podporu při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v hlavním vzdělávacím proudu.

Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání

18. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na podporu dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním vzdělávání.

Podpora při vzdělávání romských dětí, žáků, studentů – vzdělávací program pro pedagogy

18. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na podporu při vzdělávání romských dětí, žáků a studentů.

Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním – vzdělávací program pro pedagogy

16. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na ozřejmění problematiky vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Case management ve školské praxi – vzdělávací program pro pedagogy

16. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na seznámení se s procesy case managementu, jež je možné v rámci školy a v součinnosti s ostatními subjekty vstupujícími do školské sféry využít a realizovat k podpoře dítěte a jeho rodiny.

V prosinci se bude konat konference Francouzština v České republice

8. 7. 2021 – Cílem setkání je podpořit spolupráci mezi vysokoškolskými pracovišti a učiteli ze středních a základních škol, sdílet možnosti propagace výuky francouzštiny a představit nové směry v didaktice francouzštiny.

Zapojme všechny – Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

7. 7. 2021 – Speciální pedagožka Eva Matoušková v podcastu popisuje současnou praxi ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Pavlína, studentka se zrakovým postižením, hovoří o své zkušenosti se základním, středním a vysokým školstvím.

Evropská síť Euroguidance je od 1. července součástí NPI

3. 7. 2021 – Euroguidance podporuje a rozvíjí spolupráci a inovace v kariérovém poradenství v Evropě. České centrum se zaměřuje na rozvoj kompetencí poradenských pracovníků. Organizuje pro ně informační a vzdělávací aktivity, konference, semináře a studijní návštěvy v zahraničí.

Interkulturní rozdíly – Mongolská komunita z pohledu školství – video

1. 7. 2021 – Doplnili jsme pro pedagogy video s informacemi o interkulturních rozdílech mongolské komunity s přihlédnutím k problematice školství. Mělo by vysvětlit některé odlišnosti v nazírání rodičů a žáků přicházejících do české školy z Mongolska.

Odborné školy se mohou zapojit do šetření Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání

28. 6. 2021 – Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) stojí o názor poskytovatelů odborného vzdělávání. Do 10. 7. tak mají střední a vyšší odborné školy možnost vyjádřit svůj názor ve dvou šetřeních.

„Velká“ revize RVP – debata k představení principů – ZRUŠENO

27. 6. 2021 – Debata k „Velkým“ revizím RVP plánovaná na 29. 6. byla zrušena. Oficiální vyjádření schválené MŠMT uvádíme níže.