Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Potoky 267,

760 01 Zlín

Telefon: telefonní kontakt naleznete u jednotlivých zaměstnanců NPI Zlín

Fax:

E-mail: zlin@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Zlín

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Zlín

Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště Zlín,
pověřený zastupováním ředitele odboru ekonomiky a provozu,
hlavní garant studia pedagogiky.
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 778 964 851
E-mail: ales.skopalik@npi.cz
Kateřina Mazalová
Asistentka,
Metodik pro vzdělávání
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 770 186 073
E-mail: katerina.mazalova@npi.cz
Mgr. Marcela Chvátalová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský koordinátor projektu SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 731 503 764
E-mail: marcela.chvatalova@npi.cz
Mgr. Zdeněk Duša
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátor "Děti/žáci-cizinci",
Projektový manažer studia "Ředitel manažer"
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 775 571 632
E-mail: zdenek.dusa@npi.cz
Mgr. Blanka Holešová
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garant CISKOM
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 775 571 634
E-mail: blanka.holesova@npi.cz
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Koordinátor podpory nadání
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 777 456 561
E-mail: eva.klimecka@npi.cz
Mgr. Anna Blahová
Kabinety SYPO, odborný pracovník pro oblast DŽC
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 723 131 722
E-mail: anna.blahova@kabinety.cz
Stážista Zlín
Potoky 267,
760 01 Zlín

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Ing. Lukáš Slovák
Krajský metodik projektu APIV B
Koordinátor revizí RVP ZV - oblast ICT
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 728 085 301
E-mail: lukas.slovak@npi.cz

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Ing. Bc. Radka Krčková
Projekt P-AP
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 770 106 770
E-mail: radka.krckova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Josef Slovák
Zástupce vedoucího krajského pracoviště
Týmový manažer projektu SYPO - KA 04 Kabinety
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 770 166 483
E-mail: josef.slovak@npi.cz
Mgr. Ivan Kovář
Odborný krajský metodik SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: +420 770 171 680
E-mail: ivan.kovar@npi.cz
Ing. Jaromír Světlík
Krajský ICT metodik SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 723 381 620
E-mail: jaromir.svetlik@npi.cz
Bc. Šárka Bařáková
Metodik specialista v projektu SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 778 759 031
E-mail: sarka.barakova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Marcela Jarošová Javoříková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 775 324 040
E-mail: marcela.javorikova@npi.cz
Eva Janečková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Potoky 267,
760 01 Zlín
E-mail: eva.janeckova@npi.cz