Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Winstona Churchilla 1348/6,

400 01 Ústí nad Labem

Telefon: 475 211 255

Fax: 475 209 092

E-mail: usti@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Ústí nad Labem

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Ústí nad Labem

Mgr. Lenka Burganová
Vedoucí pracoviště
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 770 171 676
E-mail: lenka.burganova@npi.cz
Danuše Martinů
Asistentka
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 604 601 946
E-mail: danuse.martinu@npi.cz
Bc. Bohdana Flanderková
Metodik pro Studium pedagogiky, krajská koordinátorka RP – děti/žáci-cizinci
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 503 733
E-mail: bohdana.flanderkova@npi.cz
Mgr. Kateřina Salavová
Garant aktivity Ciskom
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 770 125 142
E-mail: katerina.salavova@npi.cz
Miloš Jíra
Správa budovy
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 773 916 930
E-mail: milos.jira@npi.cz
Ing. Lukáš Vaníček
Zástupce vedoucí pracoviště
Metodik pro vzdělávání
Metodik pro revize v oblasti ICT
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 603 497 683
E-mail: lukas.vanicek@npi.cz
Mgr. Jana Veltruská
Krajská koordinátorka – děti/žáci-cizinci – UA
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 771 272 060
E-mail: jana.veltruska@npi.cz
Ing. David Kadlec
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 723103390
E-mail: david.kadlec@npi.cz
Petr Soukal
Krajský garant aktivity CISKOM
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 703 408 091
Telefon: 475 207 081
E-mail: petr.soukal@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Mgr. Irena Koťátková
Metodik a konzultant akčního plánování
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 774 246 412
E-mail: irena.kotatkova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Lucie Melechovská
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 778 460 674
E-mail: lucie.melechovska@npi.cz
Ing. Karel Filas
Krajský ICT metodik SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 777 360 104
E-mail: karel.filas@npi.cz
Bc. Tereza Košťálová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 774 585 869
E-mail: tereza.kostalova@npi.cz
Mgr. Pavel Mlýnek
Krajský koordinátor projektu SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 771 273 336
E-mail: pavel.mlynek@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Veronika Bartková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 602 386 568
E-mail: veronika.bartkova@npi.cz
Tereza Kročilová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 734 638 635
E-mail: tereza.krocilova@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Světla Veselá Nová, DiS.
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 778 466 027
E-mail: svetla.nova@npi.cz
Miloš Hrubý
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 774 826 746
E-mail: milos.hruby@npi.cz
Pavla Beránková
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 737 801 302
E-mail: pavla.berankova@npi.cz
Michaela Červíčková
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 416 781
E-mail: michaela.cervickova@npi.cz
David Filip
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 778 428 796
E-mail: david.filip@npi.cz
Jan Hrubeš
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 774 583 579
E-mail: jan.hrubes@npi.cz
Adéla Kaslová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 601 350 351
E-mail: adela.kaslova@npi.cz
Diana Roubová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 776 312 829
E-mail: diana.roubova@npi.cz
Ondřej Marek
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 728 753 488
E-mail: ondrej.marek@npi.cz
Kristýna Volfová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 723 298 663
E-mail: kristyna.volfova@npi.cz