Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Čermákova 18,

301 00 Plzeň

Telefon: 377 473 608

Fax: 377 473 608

E-mail: plzen@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Plzeň

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Plzeň

Mgr. Pavla Chocholová
Vedoucí krajského pracoviště Plzeň
Konzultantka akčního plánování v projektu P-AP
(metodická podpora pro KAP, SŠ, VOŠ)
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 583 517
E-mail: pavla.chocholova@npi.cz
Petra Pecková
Asistentka,
Krajský koordinátor projektu SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 031 394
Telefon: 377 473 605
E-mail: petra.peckova@npi.cz
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM
Garantka Revizí RVP ZV
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 755 023
E-mail: jarmila.zahorikova@npi.cz
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD.
Krajská koordinátorka podpory nadání, Garantka podpory nadání
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 487 779
E-mail: zdenka.chocholouskova@npi.cz
Ing. Martina Prnková
Specialistka sociálních sítí
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 657
E-mail: martina.prnkova@npi.cz
Vojtěch Rojík
Metodik pro vzdělávání
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 608 513 462
E-mail: vojtech.rojik@npi.cz
Ludvík Drápela
Správce budovy
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 603 838 465
E-mail: ludvik.drapela@npi.cz
Mgr. Helena Marie Adjal
Krajská koordinátorka podpory nadání
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 143 702
Telefon: 377 473 605
E-mail: helena.marie.adjal@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Mgr. Radka Štruncová
Konzultantka akčního plánování v projektu P-AP
(metodická podpora pro MAP)
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 723 358 884
E-mail: radka.struncova@npi.cz
Mgr. Lucie Holacká
Konzultantka akčního plánování v projektu P-AP
(šablony - projekty zjednodušeného financování)
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 605 770 765
E-mail: lucie.holacka@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková
Zástupkyně vedoucí krajského pracoviště
Krajská koordinátorka SYPO
Metodička pro vzdělávání
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 199 058
E-mail: petra.hlavkova@npi.cz
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajská ICT metodička SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 190 650
Telefon: 770 190 650
E-mail: pavla.sykorova@npi.cz
Ing. Karel Rejthar
Krajský ICT metodik SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: karel.rejthar@npi.cz
Mgr. Miroslava Sklenářová
Odborná krajská metodička SYPO
Krajská koordinátorka podpory oblasti děti/žáci-cizinci
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 656
E-mail: miroslava.sklenarova@npi.cz
Mgr. Magdaléna Forejt Pincová
Metodička DVPP,
Krajský koordinátor projektu SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 778 979 264
E-mail: magdalena.pincova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Veronika Menčíková
Krajská koordinátorka projektu UpSkilling
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 076 756
Telefon: 778 474 519
E-mail: veronika.mencikova@npi.cz
Jindřich Jindřich
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: jindrich.jindrich@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Monika Holečková
Metodik pro vzdělání
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 773 790 782
E-mail: monika.holeckova@npi.cz