Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Čermákova 18,

301 00 Plzeň

Telefon: 377 473 608

Fax: 377 473 608

E-mail: plzen@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Plzeň

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Plzeň

Mgr. Pavla Chocholova
Vedoucí krajského pracoviště Plzeň,
odborný garant v Plzeňském kraji
v projektu P-KAP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 583 517
Telefon: 371 519 141
E-mail: pavla.chocholova@npi.cz
Ing. Martina Prnková
Asistentka KP, metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 657
E-mail: martina.prnkova@npi.cz
Petra Pecková
Asistentka
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777031394
Telefon: 377473605
E-mail: petra.peckova@npi.cz
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 755 023
Telefon: 377 473 607
E-mail: jarmila.zahorikova@npi.cz
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD.
Krajská koordinátorka Systému podpory nadání,
metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 487 779
E-mail: zdenka.chocholouskova@npi.cz
Mgr. Lucie Holacká
Vedoucí oddělení Podpora vedení škol
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 657
Telefon: 377 473 606
E-mail: lucie.holacka@npi.cz
Vojtěch Rojík
Metodik pro vzdělávání
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: vojtech.rojik@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Monika Holečková
Krajská metodička projektu APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 773 790 782
Telefon: 377 473 607
E-mail: monika.holeckova@npi.cz
Bc. Lenka Kocumová
Krajská konzultantka APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 176 700
Telefon: 724 176 700
E-mail: lenka.kocumova@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Vedoucí Centra podpory IPs SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 731 503 744
Telefon: 377 473 605
E-mail: ladislava.slajchova@npi.cz
Mgr. Radka Štruncová
Odborná poradkyně Centra podpory SRP, Konzultantka MAP II
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 723 358 884
Telefon: 377 473 607
E-mail: radka.struncova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková
Krajská koordinátorka SYPO, metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 199 058
Telefon: 770 199 058
E-mail: petra.hlavkova@npi.cz
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajská ICT metodička SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Telefon: 770190650
E-mail: pavla.sykorova@npi.cz
Ing. Karel Rejthar
Krajský ICT metodik SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: karel.rejthar@npi.cz
Mgr. Miroslava Sklenářová
Odborná krajská metodička SYPO, krajská koordinátorka "RP děti/žáci-cizinci"
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 656
Telefon: 377 473 608
E-mail: miroslava.sklenarova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Veronika Menčíková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 076 756
Telefon: 778 474 519
E-mail: veronika.mencikova@npi.cz
Jindřich Jindřich
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: jindrich.jindrich@npi.cz