Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Za Pasáží 657,

530 02 Pardubice

Telefon: 466 046 111

Fax:

E-mail: pardubice@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Pardubice

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Pardubice

Ing. Radka Heřmánková
Vedoucí krajského pracoviště
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 770 171 677
Telefon: 466 046 157
E-mail: radka.hermankova@npi.cz
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště,
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garant aktivity CISKOM
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 625
Telefon: 466 046 138
E-mail: simona.petrasova@npi.cz
Jan Procházka
Asistent
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Telefon: 466 046 140
E-mail: jan.prochazka@npi.cz
Ing. Veronika Bártová
Metodik pro vzdělávání,
Metodik pro revize v oblasti ICT
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 774 626 312
Telefon: 466 046 150
E-mail: veronika.bartova@npi.cz
Ing. Bc. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 777 101 900
E-mail: jiri.effenberk@npi.cz
Mgr. Bc. Josef Roušar
Krajský koordinátor péče o nadání
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 733127257
E-mail: josef.rousar@npi.cz
Vladimíra Kopová
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Telefon: 771 230 753
E-mail: vladimira.kopova@npi.cz
Ing. Kateřina Emer
Koordinátorka krajské sítě podpory nadání
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 778 755 267
E-mail: katerina.emer@npi.cz
Mgr. Petr Petrás, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
E-mail: petr.petras2@npi.cz
Ing. Jiří Krajíček
IT správce krajského pracoviště
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
E-mail: jiri.krajicek@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Ing. Elena Pešková
Odborný garant AP v Pardubickém kraji
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 724 652 040
E-mail: elena.peskova@npi.cz
Ing. Markéta Cejnarová
Konzultant MAP v Pardubickém kraji
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 737 828 461
E-mail: marketa.cejnarova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Ing. Zdeněk Cach
Krajský ICT metodik SYPO
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
E-mail: zdenek.cach@npi.cz
Mgr. Jan Coufal
Krajský ICT metodik SYPO
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
E-mail: jan.coufal@npi.cz
PhDr. Ing. Milan Bareš
Expert specialista projektu SYPO
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 600
E-mail: milan.bares@npi.cz
Mgr. Daniel Janata
Expert specialista projektu SYPO
Metodik pro 1. stupeň projektu NPO 3.1
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
E-mail: daniel.janata@npi.cz
Mgr. Jana Kuchyňková
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 393 966
Telefon: 466 046 146
E-mail: jana.kuchynkova@npi.cz
Mgr. Bc. Aleš Chejn
Krajský koordinátor projektu SYPO
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 739965993
E-mail: ales.chejn@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Ing. Erika Krátká
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Za Pasáží 657,
530 02 Pardubice
Mobil: 778 474 518
E-mail: erika.kratka@npi.cz