Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Blahoslavova 1576/2,

702 00 Ostrava

Telefon: 596 120 454

Fax: 596 120 448

E-mail: ostrava@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Ostrava

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Ostrava

Mgr. Dagmar Půdová
Vedoucí krajského pracoviště,
Odborný garant pro oblast Děti žáci cizinci,
Krajský koordinátor pro oblast podpory nadání v MSK
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 882 903
E-mail: dagmar.pudova@npi.cz
Mgr. Aneta Sebera Měřínská
Zástupce vedoucího krajského pracoviště,
Regionální garant aktivity Ciskom,
Krajský metodik Revize RVP ZV v ICT,
Asistentka
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 449 420
E-mail: aneta.merinska@npi.cz
Ing. Lukáš Velička
Krajský správce ICT
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
E-mail: lukas.velicka@npi.cz
Mgr. Lucie Vrbová
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátorka pro oblast Děti/žáci cizinci - agenda AK, tlumočnických a překladatelských služeb,
Vedoucí týmu koordinátorů DŽC v MSK
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 972 287
E-mail: lucie.vrbova@npi.cz
Mgr. Stanislav Hejna, MBA
Metodik pro vzdělávání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 172 207
Telefon: 770 172 207
E-mail: stanislav.hejna@npi.cz
Bc. Lucie Slívová
Krajský koordinátor,
Děti/žáci cizinci
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 771 259 689
E-mail: lucie.slivova@npi.cz
Alžběta Smúdalová
Děti/žáci cizinci
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 771 259 789
Telefon: 771 259 789
E-mail: alzbeta.smudalova@npi.cz
Tomáš Stehlík
IT Guru
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 606 837 526
E-mail: tomas.stehlik@npi.cz
Mgr. Stanislav Hejna, MBA
Krajský koordinátor
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 172 207
E-mail: stanislav.hejna@npi.cz
Mgr. Aneta Sebera Měřínská
Krajský koordinátor
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 449 420
E-mail: aneta.merinska@npi.cz
Ing. Eva Veličková
Krajský koordinátor
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 731 503 731
E-mail: eva.velickova@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Mgr. Martin Pobořil
Projekt P-AP
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 777 245 441
E-mail: martin.poboril@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Ing. Eva Veličková, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání, Koordinátor studia ŠVP
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 171 674
Telefon: 770 171 674
E-mail: eva.velickova@npi.cz
Mgr. Patrik Randa
Krajský ICT metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 602 501 367
E-mail: patrik.randa@npi.cz
Mgr. Ing. Milan Gross, Ph.D., MBA
Krajský ICT metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 604 861 889
E-mail: milan.gross@npi.cz
Mgr. Pavel Pecník
Projekt SYPO, metodik - specialista
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 731 503 731
E-mail: pavel.pecnik@npi.cz
Bc. et Mgr. Eva Holešová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 708 491
E-mail: eva.holesova@npi.cz
Bc. Kateřina Bulawová
Metodik pro vzdělání,
krajský koordinátor projektu SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 972 280
E-mail: katerina.bulawova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Ing. Blanka Hájovská
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 474 938
E-mail: blanka.hajovska@npi.cz
Ing. Kateřina Korytářová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 775 529 335
E-mail: katerina.korytarova@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Ing. Martina Čaputová
Krajský koordinátor pro oblast podpory nadání v MSK,
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 880 451
E-mail: martina.caputova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Hana Kocichová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 102 521
E-mail: hana.kocichova@npi.cz
Ing. Lenka Orgoníková
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 731 165 615
E-mail: lenka.orgonikova@npi.cz
Mgr. Stanislav Dlouhý
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 739 307 345
E-mail: stanislav.dlouhy@npi.cz
Mgr. Lucie Stanjurová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 728 343 747
E-mail: lucie.stanjurova@npi.cz