Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Blahoslavova 1576/2,

702 00 Ostrava

Telefon: 596 120 454

Fax: 596 120 448

E-mail: ostrava@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Ostrava

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Ostrava

Mgr. Dagmar Půdová
Vedoucí krajského pracoviště
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 882 903
E-mail: dagmar.pudova@npi.cz
Mgr. Aneta Sebera Měřínská
Zástupce vedoucího krajského pracoviště, asistentka, regionální garant aktivity Ciskom
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 449 420
E-mail: aneta.merinska@npi.cz
Ing. Lukáš Velička
Krajský správce ICT
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
E-mail: lukas.velicka@npi.cz
Mgr. Martina Kullová
Metodik pro vzdělávání, Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 972 280
E-mail: martina.kullova@npi.cz
Bc. Lucie Vrbová
Koordinátorka pro oblast Děti/žáci cizinci - agenda AK, tlumočnických a překladatelských služeb, metodik pro vzdělávání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 972 287
Telefon: 778 972 287
E-mail: lucie.vrbova@npi.cz
Ing. Kateřina Kučová
Metodik pro vzdělávání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 172 207
E-mail: katerina.kucova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Hana Kocichová
Metodik pro vzdělávání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 102 521
E-mail: hana.kocichova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Ing. Martina Čaputová
Konzultant implemetace APIV B,
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 880 451
E-mail: martina.caputova@npi.cz
Mgr. Michal Prokeš
Krajský metodik projektu APIV B
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 775 866 910
E-mail: michal.prokes@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Ing. Eva Veličková, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 171 674
Telefon: 770 171 674
E-mail: eva.velickova@npi.cz
Mgr. Patrik Randa
Krajský ICT metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 602501367
E-mail: patrik.randa@npi.cz
Mgr. Ing. Milan Gross, MBA
Krajský ICT metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 604861889
E-mail: milan.gross@npi.cz
Mgr. Pavel Pecník
Projekt SYPO, metodik - specialista
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 731 503 731
E-mail: pavel.pecnik@npi.cz
Bc. et Mgr. Eva Holešová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 708 491
E-mail: eva.holesova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Ing. Blanka Hájovská
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 474 938
E-mail: blanka.hajovska@npi.cz
Ing. Kateřina Korytářová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 775 529 335
E-mail: katerina.korytarova@npi.cz