Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Wellnerova 25,

779 00 Olomouc

Telefon: 770 179 466

Fax:

E-mail:

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Olomouc

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Olomouc

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště Olomouc,
Vedoucí tematické oblasti zájmové a neformální vzdělávání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 734 280 518
E-mail: radek.hanus@npi.cz
Mgr. Jakub Marinov
Zástupce vedoucího KP Olomouc,
Metodik pro vzdělávání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 528 452
E-mail: jakub.marinov@npi.cz
Bc. Dita Ondrejčáková
Krajská koordinátorka a asistentka KP Olomouc
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 777 185 015
E-mail: dita.ondrejcakova@npi.cz
Mgr. Jaroslav Ondráček
Metodika zájmového vzdělávání, profesní rozvoj zaměstnanců
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 773 759 092
E-mail: jaroslav.ondracek@npi.cz
Dagmar Sobotková
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátor podpory nadání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 731 503 728
E-mail: dagmar.sobotkova@npi.cz
Mgr. Klára Šindelková
Metodika propojování formálního a neformálního vzdělávání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 734 806 009
E-mail: klara.sindelkova@npi.cz
Mgr. Daniela Havlíčková
Metodika zájmového vzdělávání, profesní rozvoj
zaměstnanců (NSK)
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: daniela.havlickova@npi.cz
Michal Sedláček
IT Guru
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 604 851 708
E-mail: michal.sedlacek@npi.cz
Petr Súkeník
IT Guru
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 773 509 901
E-mail: petr.sukenik@npi.cz
Zuzana Páťalová, DiS.
Krajský koordinátor
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 101 726
E-mail: zuzana.patalova@npi.cz

Dům zahraniční spolupráce

Mgr. Michal Urban
Manažer regionální spolupráce DZS
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 606 699 427
E-mail: michal.urban@dzs.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Mgr. Marie Plevová
Konzultant akčního plánování
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 172 413
E-mail: marie.plevova@npi.cz
Mgr. Bc. Michaela Foglová
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 737 584 358
E-mail: michaela.foglova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Ing. Eva Střelecká
Odborný krajský metodik SYPO, regionální garant CISKOM
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 199 038
E-mail: eva.strelecka@npi.cz
Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 605 851 387
E-mail: miroslav.dvorak@npi.cz
Zuzana Páťalová, DiS.
Krajský koordinátor SYPO, Krajský metodik Revize RVP ZV v ICT
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 101 726
E-mail: zuzana.patalova@npi.cz
Michaela Střelecká
Krajský koordinátor projektu SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: michaela.strelecka@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

PhDr. Jiří Pospíšil
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 724 524 003
E-mail: jiri.pospisil@npi.cz
Petra Švajdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: petra.svajdova@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí,
krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 880 449
E-mail: irena.cakirpaloglu@npi.cz
Mgr. Jan Matouš-Malbohan
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 731 070 732
E-mail: jan.malbohan@npi.cz
Mgr. Bc. Zuzana Vanysacker
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 775 380 422
E-mail: zuzana.vanysacker@npi.cz