Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Wellnerova 25,

779 00 Olomouc

Telefon: 770 179 466

Fax:

E-mail:

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Olomouc

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Olomouc

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště,
vedoucí oddělení Zájmové a neformální vzdělávání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 734 280 518
E-mail: radek.hanus@npi.cz
Mgr. Jakub Marinov
Metodik pro vzdělávání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 528 452
E-mail: jakub.marinov@npi.cz
Dagmar Sobotková
Metodik pro vzdělávání,
Konzultant MAP II
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 731 503 728
E-mail: dagmar.sobotkova@npi.cz
Roman Chvátal
Koordinátor podpory nadání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: roman.chvatal@npi.cz
Bc. Dita Ondrejčáková
Týmový manažer FNV
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 179 466
E-mail: dita.ondrejcakova@npi.cz
Mgr. Daniela Havlíčková
Metodik pro vzdělávání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: daniela.havlickova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Krajský metodik projektu APIV B,
krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 880 449
E-mail: irena.cakirpaloglu@npi.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Mgr. Klára Šindelková
Projektový manažer FNV
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: klara.sindelkova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

PaedDr. Jiří Polášek
Odborný garant KAP v krajích projektu P-KAP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 602 756 746
E-mail: jiri.polasek@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Ing. Eva Střelecká
Odborný krajský metodik SYPO, regionální garant CISKOM
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 199 038
E-mail: eva.strelecka@npi.cz
Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 605 851 387
E-mail: miroslav.dvorak@npi.cz
Zuzana Páťalová, DiS.
Krajský koordinátor SYPO, regionální garant CISKOM
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 101 726
E-mail: zuzana.patalova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

PhDr. Jiří Pospíšil
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: +420724524003
E-mail: jiri.pospisil@npi.cz
Petra Švajdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: petra.svajdova@npi.cz