Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Masarykova 28,

460 01 Liberec

Telefon: 482 360 511

Fax: 482 710 352

E-mail: liberec@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Liberec

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Liberec

Ing. Jana Otavová
Vedoucí pracoviště, vedoucí Centra podpory
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 607
Telefon: 482 360 512
E-mail: jana.otavova@npi.cz
Mgr. Petra Karbanová
Zástupce vedoucí pracoviště,
krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 651
Telefon: 482 360 511
E-mail: petra.karbanova@npi.cz
Mgr. Petra Karbanová
Zástupce vedoucí pracoviště,
krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 651
Telefon: 482 360 511
E-mail: petra.karbanova@npi.cz
Dagmar Podrazilová
Asistentka
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: dagmar.podrazilova@npi.cz
Mgr. Hana Lipenská
Metodik pro vzdělávání,
NPO 3.1
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 777 496 056
Telefon: 482 360 511
E-mail: hana.lipenska@npi.cz
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 130 512
Telefon: 770 130 512
E-mail: iva.seflova@npi.cz
Mgr. Jaroslav Vyskočil, Ph.D.
Krajský koordinátor
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 171 665
E-mail: jaroslav.vyskocil@npi.cz
Mgr. Regina Jonášová
Koordinátor podpory vzdělávání dětí/žáků - cizinců
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 605 824 656
E-mail: regina.jonasova@npi.cz
Kateřina Šenberková
Děti/žáci cizinci
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: katerina.senberkova@npi.cz
Mgr. Hana Lipenská
Krajský koordinátor
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 777 496 056
Telefon: 482 360 511
E-mail: hana.lipenska@npi.cz
Mgr. Jaroslav Vyskočil, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání,
NPO 3.1
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 171 665
E-mail: jaroslav.vyskocil@npi.cz
Lukáš Krejčí
IT Guru
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 737 291 084
E-mail: lukas.krejci@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Mgr. Gabriela Samšiňáková
Odborný garant KAP v Libereckém kraji
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 602 944 717
E-mail: gabriela.samsinakova@npi.cz
Jana Štefková
Projekt P-AP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: jana.stefkova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Monika Šimonová
Týmový manažer projektu SYPO - KA 05 Kvalita
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 460 934
E-mail: monika.simonova@npi.cz
Mgr. Barbora Čvančarová
Odborný krajský metodik SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Telefon: 771 269 339
E-mail: barbora.cvancarova@npi.cz
Mgr. Aleš Dlouhý
Krajský ICT metodik SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 776 689 799
E-mail: ales.dlouhy@npi.cz
Mgr. Lucie Musilová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 460 704
Telefon: 482 360 510
E-mail: lucie.musilova@npi.cz
Ing. Mgr. Věra Štěpánová
Marketingový specialista projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 141 878
E-mail: vera.stepanova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Helena Friolová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 474 302
E-mail: helena.friolova@npi.cz
Vladimír Drahoš
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: vladimir.drahos@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Veronika Knieová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 411 975
E-mail: veronika.knieova@npi.cz