Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Západní 15,

360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 585 268

Fax: 353 585 268

E-mail: karlovyvary@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Karlovy Vary

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Karlovy Vary

Mgr. Martina Bělohlávková
Vedoucí pracoviště,
Vedoucí CP SRP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 773 744 562
Telefon: 353 585 268
E-mail: martina.belohlavkova@npi.cz
Bc. Martina Krumpolcová
Zástupce vedoucí krajského pracoviště,
asistentka,
metodik pro vzdělávání,
krajský garant Studia pro asistenty pedagoga
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 755 038
Telefon: 353 590 369
E-mail: martina.krumpolcova@npi.cz
Mgr. Dana Chmelová
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor Děti/žáci – cizinci,
regionální garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 755 035
Telefon: 353 226 219
E-mail: dana.chmelova@npi.cz
Jiří Chmela
Správce
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: jiri.chmela@npi.cz
Mgr. Petra Vyhlídková
Regionální garant Ciskom
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 607 930 575
E-mail: petra.vyhlidkova@npi.cz
Martin Vlnas
NPO 3.1 Digi
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: martin.vlnas@npi.cz
Kateřina Jirkovská
Krajská koordinátorka podpory nadání
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: katerina.jirkovska@npi.cz
Bc. Daniel Konečný
Metodik pro vzdělávání
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 776 037 147
Telefon: ---
E-mail: daniel.konecny@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Petra Mlýnková
Konzultant implementace APIV B,
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 770 171 731
E-mail: petra.mlynkova@npi.cz
Šárka Bubelíni
Konzultant implementace APIV B
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 722 301 417
E-mail: sarka.bubelini@npi.cz

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Mgr. Hana Střechová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Projekt P-AP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 776 204 962
E-mail: hana.strechova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Josef Tichý
Odborný krajský metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 770 182 425
E-mail: josef.tichy@npi.cz
Mgr. Danuše Kubová
Krajský ICT metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 774188804
E-mail: danuse.kubova@npi.cz
Mgr. Milan Šatra
Krajský ICT metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: milan.satra@npi.cz
Jana Kabele
Krajský koordinátor projektu SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 608 907 695
E-mail: jana.kabele@npi.cz
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
DŽC
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: vasickova@zskomenskeho-kv.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Miroslava Dolejšová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 773 070 691
E-mail: miroslava.dolejsova@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Blanka Bláhová, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 777 887 403
E-mail: blanka.blahova@npi.cz
Michaela Fraňková
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 778 411 974
E-mail: michaela.frankova2@npi.cz
Jan Němeček
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 777 333 879
E-mail: jan.nemecek@npi.cz