Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Západní 15,

360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 585 268

Fax: 353 585 268

E-mail: karlovyvary@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Karlovy Vary

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Karlovy Vary

Mgr. Martina Bělohlávková
Vedoucí pracoviště,
Vedoucí CP SRP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 773 744 562
Telefon: 353 585 268
E-mail: martina.belohlavkova@npi.cz
Bc. Martina Krumpolcová
Zástupce vedoucí krajského pracoviště,
asistentka,
metodik pro vzdělávání,
krajský garant Studia pro asistenty pedagoga
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 755 038
Telefon: 353 590 369
E-mail: martina.krumpolcova@npi.cz
PhDr. Ilona Juhásová
Ústřední metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – ZUŠ/SUŠ
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 297 078
Telefon: 775 297 078
E-mail: ilona.juhasova@npi.cz
Bc. Daniel Konečný
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátor v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb školám
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 776 037 147
Telefon: ---
E-mail: daniel.konecny@npi.cz
Mgr. Věra Mühlheimová
Metodik pro vzdělávání,
krajský garant Studia pedagogiky,
koordinátor podpory nadání,
konzultant MAP II
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 571 624
Telefon: 775 571 624
E-mail: vera.muhlheimova@npi.cz
Pavla Ďurkovová
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: pavla.durkovova@npi.cz
Jiří Chmela
Správce
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: jiri.chmela@npi.cz
Eva Ledinská
Krajský koordinátor Centra podpory projektu SRP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: eva.ledinska@npi.cz
Mgr. Blanka Bláhová
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 777887403
E-mail: blanka.blahova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Petra Mlýnková
Konzultant implementace APIV B,
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 770 171 731
E-mail: petra.mlynkova@npi.cz
Šárka Bubelíni
Konzultant implementace APIV B
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 722 301 417
E-mail: sarka.bubelini@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Mgr. Hana Střechová
Odborný garant KAP v Karlovarském kraji
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 776 204 962
E-mail: hana.strechova@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Dana Chmelová
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor Děti/žáci – cizinci,
regionální garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení,
odborný poradce CP SRP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 755 035
Telefon: 353 226 219
E-mail: dana.chmelova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Danuše Kubová
Krajský ICT metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 774188804
E-mail: danuse.kubova@npi.cz
Mgr. Milan Šatra
Krajský ICT metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: milan.satra@npi.cz
Mgr. Miroslav Peer
Garant pilotáže v rámci projektu SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 770 171 678
Telefon: 353 590 368
E-mail: miroslav.peer@npi.cz
Jana Kabele
Krajský koordinátor projektu SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: jana.kabele@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Miroslava Dolejšová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 773 070 691
E-mail: miroslava.dolejsova@npi.cz