Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Zborovská 3,

586 01 Jihlava

Telefon: 567 571 839

Fax: 567 571 839

E-mail: jihlava@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Jihlava

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Jihlava

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
Vedoucí pracoviště
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 765 477
Telefon: 567 571 822
E-mail: bohumila.kobrlova@npi.cz
Markéta Průchová
Asistentka
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 774 881 256
Telefon: 567 571 839
E-mail: marketa.pruchova@npi.cz
Eva Palichová
Asistentka
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
E-mail: eva.palichova@npi.cz
Mgr. Kateřina Fousová
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 728 277 932
E-mail: katerina.fousova@npi.cz
Mgr. Marie Vránová
Metodik pro vzdělávání,
hlavní garant oblasti Předškolní vzdělávání,
krajský garant Studia pedagogiky SPa)
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 627
Telefon: 567 571 818
E-mail: marie.vranova@npi.cz
Mgr. Miloslav Vyskočil
Metodik pro vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 666
Telefon: 567 571 822
E-mail: miloslav.vyskocil@npi.cz
JUDr. PhDr. Dušan Fousek
Metodik pro další vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 770 146 258
Telefon: 567 571 837
E-mail: dusan.fousek@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS.
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM,
krajský metodik projektu APIV B
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 628
Telefon: 567 571 829
E-mail: zuzana.proksova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Mgr. Iveta Nemjová
Odborný garant KAP v kraji Vysočina
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 583 518
E-mail: iveta.nemjova@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Bc. Soňa Baueršímová, DiS.
Odborný poradce Centra podpory,
Krajský koordinátor Centra podpory
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 770 106 768
Telefon: 567 571 814
E-mail: sona.bauersimova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Jana Rösslerová
Odborný krajský metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 626
Telefon: 567 571 820
E-mail: jana.rosslerova@npi.cz
Mgr. Hana Hyksová
Krajský ICT metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
E-mail: hana.hyksova@npi.cz
Mgr. Martin Mareš
Krajský ICT metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775181288
E-mail: martin.mares@npi.cz
Martina Duničková
Krajský koordinátor projektu SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 460 843
E-mail: martina.dunickova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. et Mgr. Monika Korešová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 474 303
E-mail: monika.koresova@npi.cz
Mgr. Dana Fialová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
E-mail: dana.fialova@npi.cz