Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Zborovská 3,

586 01 Jihlava

Telefon:

Fax:

E-mail: jihlava@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Jihlava

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Jihlava

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
Vedoucí krajského pracoviště,
koordinátor krajských pracovišť ČR,
koordinátor krajské sítě podpory nadání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 765 477
E-mail: bohumila.kobrlova@npi.cz
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM,
krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 628
E-mail: zuzana.proksova@npi.cz
Bc. Renata Fousková
Asistentka,
Metodik pro vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 774 881 256
E-mail: renata.fouskova@npi.cz
Mgr. Marie Vránová
Metodik pro vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 627
E-mail: marie.vranova@npi.cz
JUDr. PhDr. Dušan Fousek
Metodik pro vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 770 146 258
E-mail: dusan.fousek@npi.cz
Mgr. Alena Lukášová
Krajský koordinátor
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 725 887 158
E-mail: alena.lukasova@npi.cz
Mgr. Lukáš Válka
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 771 256 762
E-mail: lukas.valka@npi.cz
PhDr. Natalia Mishcheniuk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 731 999 767
E-mail: natalia.mishcheniuk@npi.cz
PaedDr. Dagmar Nejedlá
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 605 992 801
E-mail: dagmar.nejedla@npi.cz
Petr Nepustil
IT Guru
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 734 686 014
E-mail: petr.nepustil@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Bc. Soňa Baueršímová, DiS.
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 770 106 768
E-mail: sona.bauersimova@npi.cz
Mgr. Iveta Nemjová
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 583 518
E-mail: iveta.nemjova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Jana Rösslerová
Odborný krajský metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 626
E-mail: jana.rosslerova@npi.cz
Mgr. Hana Hyksová
Krajský ICT metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 770 190 661
E-mail: hana.hyksova@npi.cz
Mgr. Martin Mareš
Krajský ICT metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 181 288
E-mail: martin.mares@npi.cz
Bc. Martina Duničková
Metodik specialista KA Kabinety projektu SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 771 256 659
E-mail: martina.dunickova@npi.cz
Miroslava Čurdová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 460 843
E-mail: miroslava.curdova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. et Mgr. Monika Korešová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 474 303
E-mail: monika.koresova@npi.cz
Mgr. Dana Fialová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 602 787 328
E-mail: dana.fialova@npi.cz
Dana Fialová, ml.
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
E-mail: dana.fialova2@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM,
krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 628
E-mail: zuzana.proksova@npi.cz