Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Zborovská 3,

586 01 Jihlava

Telefon:

Fax:

E-mail: jihlava@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Jihlava

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Jihlava

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
Vedoucí pracoviště
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 765 477
E-mail: bohumila.kobrlova@npi.cz
Bc. Renata Fousková
Asistentka,
Metodik pro vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 774 881 256
E-mail: renata.fouskova@npi.cz
Mgr. Kateřina Fousová
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 728 277 932
E-mail: katerina.fousova@npi.cz
Mgr. Marie Vránová
Metodik pro vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 627
E-mail: marie.vranova@npi.cz
JUDr. PhDr. Dušan Fousek
Metodik pro další vzdělávání
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 770 146 258
E-mail: dusan.fousek@npi.cz
Mgr. Alena Lukášová
Metodik pro revize v oblasti ICT
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 725 887 158
E-mail: alena.lukasova@npi.cz
Mgr. Lukáš Válka
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 771 256 762
E-mail: lukas.valka@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Bc. Soňa Baueršímová, DiS.
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 770 106 768
E-mail: sona.bauersimova@npi.cz
Mgr. Iveta Nemjová
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 583 518
E-mail: iveta.nemjova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Jana Rösslerová
Odborný krajský metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 626
E-mail: jana.rosslerova@npi.cz
Mgr. Hana Hyksová
Krajský ICT metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
E-mail: hana.hyksova@npi.cz
Mgr. Martin Mareš
Krajský ICT metodik SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775181288
E-mail: martin.mares@npi.cz
Bc. Martina Duničková
Metodik specialista KA Kabinety projektu SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 771 256 659
E-mail: martina.dunickova@npi.cz
Miroslava Čurdová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 460 843
E-mail: miroslava.curdova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. et Mgr. Monika Korešová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 778 474 303
E-mail: monika.koresova@npi.cz
Mgr. Dana Fialová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 602 787 328
E-mail: dana.fialova@npi.cz
Dana Fialová, ml.
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
E-mail: dana.fialova2@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS.
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM,
krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Zborovská 3,
586 01 Jihlava
Mobil: 775 571 628
E-mail: zuzana.proksova@npi.cz