Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Luční 460,

500 03 Hradec Králové

Telefon: 778 546 754, 495 514 803

Fax:

E-mail: hradeckralove@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Hradec Králové

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Hradec Králové

Mgr. Markéta Palečková
Vedoucí krajského centra podpory
Koordinátor podpory nadání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 546 754
Telefon: 495 514 803
E-mail: marketa.paleckova@npi.cz
Bc. Andrea Černá
Metodik pro vzdělávání, regionální garant aktivity CISKOM, asistentka DVPP
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 349 656
Telefon: 495 514 803
E-mail: andrea.cerna@npi.cz
Ing. Petra Černá
Zástupkyně vedoucí pracoviště, metodik pro vzdělávání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 605 819 496
Telefon: 495 514 803
E-mail: petra.cerna@npi.cz
Jana Řičařová
Asistentka DVPP, metodik pro vzdělávání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 883 246
Telefon: 495 514 803
E-mail: jana.ricarova@npi.cz
Mgr. Hana Černá
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 576 312
Telefon: 495 514 803
E-mail: hana.cerna@npi.cz
Kateřina Emer
Koordinátorka krajské sítě podpory nadání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
E-mail: katerina.venclova@npi.cz

Projekty ESIF:

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 139 682
E-mail: dagmar.el-hmoudova@npi.cz
David Kalivoda
Krajský ICT metodik SYPO, Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 233 023
E-mail: david.kalivoda@npi.cz
Mgr. Pavel Fejfar
Metodik specialista v projektu SYPO, KA Podpora
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 190 616
E-mail: pavel.fejfar@npi.cz
Ing. Andrea Kotoučková
Krajský koordinátor projektu SYPO
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 460 917
E-mail: andrea.kotouckova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Bc. Tereza Tichá
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 479 921
E-mail: tereza.ticha@npi.cz