Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Luční 460,

500 03 Hradec Králové

Telefon: 778 546 754, 495 514 803

Fax:

E-mail: hradeckralove@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Hradec Králové

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Hradec Králové

Mgr. Bc. Markéta Palečková
Vedoucí krajského pracoviště,
Koordinátor podpory nadání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 546 754
E-mail: marketa.paleckova@npi.cz
Ing. Petra Černá
Zástupkyně vedoucí pracoviště, metodik pro vzdělávání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 478 538
E-mail: petra.cerna@npi.cz
Jana Řičařová
Asistentka DVPP, metodik pro vzdělávání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 883 246
E-mail: jana.ricarova@npi.cz
Bc. Andrea Černá
Metodik pro vzdělávání, koordinátor aktivity NPO 3.1 DIGI, regionální garant aktivity CISKOM
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 349 656
E-mail: andrea.cerna@npi.cz
Mgr. Hana Černá
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 576 312
E-mail: hana.cerna@npi.cz
PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Konzultant pro oblast děti, žáci cizinci
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 771 259 899
E-mail: petra.bendova@npi.cz
Mgr. Ph.D. Václav Maněna
IT Guru
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 637 362
E-mail: vaclav.manena@npi.cz
Bc. Andrea Černá
Krajský koordinátor
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 349 656
E-mail: andrea.cerna@npi.cz
Mgr. Zuzana Sixtová
Krajský koordinátor
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
E-mail: zuzana.sixtova@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Ing. Elena Pešková
Metodická podpora pro realizační tým KAP a střední školy a VOŠ
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Telefon: 724 652 040
E-mail: elena.peskova@npi.cz
Ing. Markéta Cejnarová
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Telefon: 737 828 461
E-mail: marketa.cejnarova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 139 682
E-mail: dagmar.el-hmoudova@npi.cz
David Kalivoda
Krajský ICT metodik SYPO, Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 233 023
E-mail: david.kalivoda@npi.cz
Mgr. Pavel Fejfar
Metodik specialista v projektu SYPO, KA Podpora
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 190 616
E-mail: pavel.fejfar@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Bc. Tereza Tichá
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 479 921
E-mail: tereza.ticha@npi.cz
David Kalivoda
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 233 023
E-mail: david.kalivoda@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Jan Kučera
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 482 457
E-mail: jan.kucera@npi.cz