Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Hlinsko 49,

370 01 České Budějovice

Telefon: 387 699 011

Fax: 387 699 027

E-mail: cbudejovice@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  České Budějovice

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR České Budějovice

Mgr. Edita Nevoralová
Vedoucí krajského pracoviště, referent školství, výchovy a vzdělávání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 774 805 276
E-mail: edita.nevoralova@npi.cz
Petra Hauserová
Asistentka vedoucího krajského pracoviště, krajský koordinátor projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 387 699 010
E-mail: petra.hauserova@npi.cz
Ing. Ivana Kozáková
Zástupce vedoucího krajského pracoviště
Projektový manažer studia "Ředitel manažer"
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 790 775
Telefon: 387 699 016
E-mail: ivana.kozakova@npi.cz
Ing. Iva Bláhová
Metodik pro vzdělávání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 771 230 801
E-mail: iva.blahova@npi.cz
Mgr., Bc. Kateřina Ježková
Krajský koordinátor Děti/žáci cizinci
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 771 259 242
E-mail: katerina.jezkova@npi.cz
Mgr. Marie Najmonová
Supervizní adaptační koordinátor Děti/žáci cizinci
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 771 259 135
E-mail: marie.najmonova@npi.cz
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Supervizní adaptační koordinátor Děti/žáci cizinci
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 771 259 243
E-mail: miluse.viteckova@npi.cz
Mgr. Jana Brožová
Expert specialista v projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: jana.brozova@npi.cz
Bc. Markéta Kuželková
Krajský koordinátor Děti/žáci cizinci
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 778 461 066
E-mail: marketa.kuzelkova@npi.cz
Mgr. Tereza Švehlová
Krajský koordinátor na REVIZI RVP ZV
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: tereza.svehlova@npi.cz
Bc. Kateřina Machová
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: katerina.machova@npi.cz
Rudolf Vohnout
IT Guru
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 605 782 464
E-mail: rudolf.vohnout@npi.cz
Bc. Gabriela Švehlová
Krajský koordinátor
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 106 785
E-mail: gabriela.svehlova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Lucie Václavovská
Metodik pro vzdělávání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 775 571 637
Telefon: 387 699 017
E-mail: lucie.vaclavovska@npi.cz

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Bc. Gabriela Švehlová
Konzultant AP projektu P-AP,
Metodik pro revize ICT
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 106 785
Telefon: 387 699 022
E-mail: gabriela.svehlova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Monika Brodská
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 08 Začínající učitel
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 778 528 453
E-mail: monika.brodska@npi.cz
Mgr. Petra Martíšková
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 798 978
E-mail: petra.martiskova@npi.cz
Mgr. Filip Jelínek
Krajský ICT metodik SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 774 140 881
E-mail: filip.jelinek@npi.cz
Mgr. Hana Císařová
Metodik specialista v rámci aktivity ZU v projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 907 004
E-mail: hana.cisarova@npi.cz
Bc. Eva Vintrová
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátorka podpory nadání,
Krajský koordinátor projektu SYPO,
Krajská garantka CISKOM
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 146 257
Telefon: 387 699 029
E-mail: eva.vintrova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Markéta Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 777 199 665
E-mail: marketa.drdova@npi.cz
Adéla Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: adela.drdova@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Michaela Robová
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 771 273 654
E-mail: michaela.robova@npi.cz