Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Moravské náměstí 249/8,

602 00 Brno-střed

Telefon:

Fax:

E-mail: brno@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Brno

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Brno-střed

Mgr. David Macek
Vedoucí krajského pracoviště Brno,
Vedoucí oddělení Síťování, partnerství a mezinárodní vztahy
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 607 529 157
E-mail: david.macek@npi.cz
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště Brno,
Manažer projektu Dějepis +
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 739 029 240
E-mail: martina.ondrouchova@npi.cz
Mgr. Lada Drimlová
Kontakt pro veřejnost
Metodik pro vzdělávání
Regionální garant Studium pedagogiky a)
Regionální garant Studium pedagogiky b)
Regionální garant Studium pro asistenty pedagoga
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 773 593 861
E-mail: lada.drimlova@npi.cz
PhDr. Olga Chalupová
Metodik pro vzdělávání
Krajský garant primární prevence
Regionální garant studia Metodik prevence
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 773 595 813
E-mail: olga.chalupova@npi.cz
Mgr. Jana Kopřivová
Metodik pro vzdělávání
Krajský koordinátor projektu SYPO
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 778 460 628
E-mail: jana.koprivova@npi.cz
Mgr. Radka Pazderková
Kontakt pro veřejnost
Regionální garant studia Koordinátor školního vzdělávacího programu
Regionální garant aktivity CISKOM
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 770 137 188
E-mail: radka.pazderkova@npi.cz
Ing. Irena Vajen
Krajský metodik ICT,
Revize RVP ZV a G v ICT,
Garant Studia k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti ICT
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 731 770 904
E-mail: irena.vajen@npi.cz
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Manažer projektu vize podpory vedení škol,
Krajský koordinátor podpory nadání,
Regionální garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 770 181 771
E-mail: dana.vesela2@npi.cz
Mgr. Silvia Zaťková
Evaluátorka NPO 3.1 DIGI
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 778 980 557
E-mail: silvia.zatkova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
Odborný konzultant pro oblast Děti/žáci - cizinci (pedagogická psychologie, čeština)
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
E-mail: alicja.leix@npi.cz
Mgr. Margita Veberová
Metodik pro vzdělávání
Koordinátor pro oblast Děti/žáci - cizinci
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 775 122 522
E-mail: margita.veberova@npi.cz
Pavlína Valjašková
Krajský koordinátor
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 731 770 904
E-mail: pavlina.valjaskova@npi.cz
Mgr. Jan Olbert
Konzultant pro oblast Děti/žáci - cizinci
Supervizor adaptačních koordinátorů
čas telefonických konzultací:
pondělí 7:30-9:00 a čtvrtek 13:00-14:00
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 774 052 994
E-mail: jan.olbert@zsgajdosova.cz
Mgr. Klára Záleská, Ph.D.
Odborný garant pro oblast Děti/žáci - cizinci
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
E-mail: klara.zaleska@npi.cz
Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Krajský koordinátor podpory nadání
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
E-mail: martin.vesely@npi.cz
Kateřina Dlouhá
IT Guru
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 776 762 422
E-mail: katerina.dlouha@npi.cz
Ondřej Hriaďel
IT Guru
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 777 455 969
E-mail: michal.sedlacek@npi.cz
Ing. Bc. Tomáš Cimbálník
Krajský koordinátor
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 602 421 243
E-mail: tomas.cimbalnik@npi.cz
Bc. Jolana Čuprová
Krajský koordinátor
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 775 545 626
E-mail: jolana.cuprova@npi.cz
Ing. Irena Vajen
Krajský koordinátor
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 731 770 904
E-mail: irena.vajen@npi.cz

Projekty ESIF:

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Ing. Bc. Tomáš Cimbálník
Konzultant akčního plánování pro oblast Polytechnické vzdělávání
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 774 714 708
E-mail: tomas.cimbalnik@npi.cz
Mgr. Jana Dvořáčková
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 702 089 015
E-mail: jana.dvorackova@npi.cz
PhDr. Milada Pelajová
Konzultantka akčního plánování
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 733 724 029
E-mail: milada.pelajova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Tereza Bořecká
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 06 Management
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 778 968 759
E-mail: tereza.borecka@npi.cz
Mgr. Petra Holíková
Odborný krajský metodik SYPO
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 771 253 045
E-mail: petra.holikova@npi.cz
Mgr. Eva Čechová
Krajský ICT metodik SYPO
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 737 600 012
E-mail: eva.cechova@npi.cz
Pavel Hodál
Krajský ICT metodik SYPO, IT Guru
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 732 787 565
E-mail: pavel.hodal@npi.cz
PaedDr. Jarmila Blažková
Garant aktivity Začínající učitel v projektu SYPO
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 777 520 863
E-mail: jarmila.blazkova@npi.cz
Mgr. Libor Juhaňák
Výzkumný pracovník v projektu SYPO
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
E-mail: libor.juhanak@npi.cz
Anna Životská
Krajský koordinátor projektu SYPO
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 777 355 567
E-mail: anna.zivotska@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Petra Tulpová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 732 259 996
E-mail: petra.tulpova@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Eva Šímová
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 778 881 417
E-mail: eva.simova@npi.cz
Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 778 982 546
E-mail: doubravka.pichrtova@npi.cz
Mgr. Olga Havlátová
Garant sociální intervence projektu Podpora rovných příležitostí
Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno-střed
Mobil: 775 334 038
E-mail: olga.havlatova@npi.cz