Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Křížová 22,

603 00 Brno

Telefon: 543 541 274

Fax: 543 272 272

E-mail: brno@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Brno

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Brno

Mgr. David Macek
Vedoucí krajského pracoviště
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 607529157
E-mail: david.macek@npi.cz
Mgr. Radka Pazderková
Koordinátorka dodávky antigenních testů školám,
Asistentka,
Metodik pro vzdělávání,
Regioální garant aktivity CISKOM
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 770 137 188
E-mail: radka.pazderkova@npi.cz
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště Brno,
vedoucí oddělení Podpora řízení projektů a procesů
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 739 029 240
E-mail: martina.ondrouchova@npi.cz
PhDr. Olga Chalupová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský garant Primární prevence
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 773 595 813
Telefon: 543 541 248
E-mail: olga.chalupova@npi.cz
Mgr. Šárka Dostalová
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 775 571 604
Telefon: 543 541 247
E-mail: sarka.dostalova@npi.cz
Mgr. Lada Drimlová
Metodik pro vzdělávání MŠ
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 773 593 861
Telefon: 543 541 268
E-mail: lada.drimlova@npi.cz
Mgr. Hana Saitzová
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 731 503 732
Telefon: 543 541 201
E-mail: hana.saitzova@npi.cz
Mgr. Margita Veberová
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 775 122 522
E-mail: margita.veberova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Eva Šímová
Regionální metodik projektu APIV B
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 778 881 417
Telefon: 543 541 261
E-mail: eva.simova@npi.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Metodik pro další vzdělávání,
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Brno,
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 770 181 771
Telefon: 543 541 270
E-mail: dana.vesela2@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
Odborný garant KAP v Jihomoravském kraji
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 724 652 217
E-mail: hana.cihakova@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Jana Kopřivová
Krajský koordinátor projektu SYPO, Konzultant MAP II v rámci projektu SRP
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 778 460 628
Telefon: 543 541 259
E-mail: jana.koprivova@npi.cz
Mgr. Marie Plevová
Odborný poradce Centra podpory SRP
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 770 172 413
Telefon: 543 541 209
E-mail: marie.plevova@npi.cz
Mgr. Veronika Trnkócy
Krajský koordinátor Centra podpory SRP
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: veronika.trnkocy@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D.
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 02 Evaluace
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 778 774 930
Telefon: 543 541 214
E-mail: katerina.trnkova@npi.cz
Mgr. Tereza Bořecká
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 06 Management
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 778 968 759
E-mail: tereza.borecka@npi.cz
Ing. Irena Vajen
Odborný krajský metodik
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 731 770 904
E-mail: irena.vajen@npi.cz
Mgr. Eva Čechová
Krajský ICT metodik SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 737600012
E-mail: eva.cechova@npi.cz
Pavel Hodál
Krajský ICT metodik SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 732787565
E-mail: pavel.hodal@npi.cz
PaedDr. Jarmila Blažková
Garant aktivity Začínající učitel v projektu SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 777 520 863
Telefon: 543 541 209
E-mail: jarmila.blazkova@npi.cz
SIlvia Zaťková
Výzkumný pracovník v projektu SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: silvia.zatkova@npi.cz
Mgr. Libor Juhaňák
Pracovník klíčové aktivity Evaluace v projektu SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: libor.juhanak@npi.cz
Mgr. Alica Rétiová
Výzkumná pracovnice, projekt SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: alica.retiova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Petra Tulpová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 732 259 996
E-mail: petra.tulpova@npi.cz
Ing. Otakar Dosoudil
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: otakar.dosoudil@npi.cz