Problematika dětí z náhradní rodinné péče – dítě s komplexním vývojovým traumatem

Podtitul

Termín konání

02. březen 2022, 20.00 - 21.00

Místo konání

RVP.CZ

Lektor

Mgr. Jana Divoká

Doporučeno

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Počet hodin

1

Cena

0.00

Garant

Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,

Číslo webináře

Číslo akreditace

Anotace

„Komplexní vývojové trauma u dítěte vzniká na základě dlouhodobého vystavení traumatizujícím situacím. Traumatizujícími událostmi jsou zejména zanedbávání, týrání nebo zneužívání ze strany svých nejbližších, odmítnutí nebo opuštění biologickou rodinou. Děti z náhradní rodinné péče, u kterých se velmi často s komplexním vývojovým traumatem setkáváme, potřebují poněkud jiný přístup a velkou dávku pochopení ze strany školy i náhradní rodiny,“ říká Mgr. Jana Divoká.

Cíle setkání:

  • seznámit účastníky se specifiky dětí z náhradní rodinné péče (pěstounské, poručnické, adoptivní), resp. s problematikou dětí s komplexním vývojovým traumatem (CAN)
  • představit teorie vztahové vazby (attachmentu) a ukázat možnosti práce s dětmi (nejen z náhradní rodinné péče) s poruchami vztahové vazby ve škole
  • sdílet příklady dobré praxe

Obsah setkání:

  • pojem komplexní vývojové trauma (CAN) – definice, projevy
  • teorie vztahové vazby (attachmentu) – typy vztahové vazby a projevy poruch vztahové vazby u dětí s CAN nejen ve škole
  • specifika výchovy a vzdělávání dětí s CAN
  • konkrétní kazuistiky – sdílení příběhů z pedagogické a psychoterapeutické praxe

Setkání je ZDARMA

Komu je setkání určeno:

  • pedagogům MŠ, ZŠ na 1. i 2. stupni a SŠ
  • speciálním pedagogům a školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence
  • ředitelům škol

Lektorka:

Mgr. Jana Divoká – psychoterapeutka, pedagožka se zkušenostmi s prací s dětmi z náhradní rodinné péče v rámci doprovázející organizace Rozum a Cit, z. s., ale i ze soukromé psychoterapeutické praxe

Klíčová slova: náhradní rodinná péče, komplexní vývojové trauma, CAN, teorie vztahové vazby, kazuistika

Copyright © 2029 NIDV