Role učitele ve vzdělávacím procesu

Role učitele ve vzdělávacím procesu

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
23. únor 2022, 20.00 - 21.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
PhDr. Jitka Gabašová
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/595

Anotace

Jak lze otevřenou a nenásilnou komunikaci uplatnit při třídnických hodinách, nebo jednání se třídou obecně? Nad touto a dalšími podobnými otázkami se můžete zamyslet spolu s PhDr. Jitkou Gabašovou.

Anotace:

Webinář  se zaměří na postavení učitele a žáka ve vzdělávacím procesu, reflektuje současný vývoj tohoto vztahu, nabízí vhled do iniciativ, které se snaží měnit roli učitele a  žáka ve třídě. 

Setkání je ZDARMA.

Cílová skupina:

Setkání je věnováno učitelům základních a středních škol a gymnázií, popř. vedoucím pracovníkům ve školách.

Lektorka:

PhDr. Jitka Gabašová – pedagožka, lektorka zážitkové pedagogiky a seberozvojových kurzů pro učitele. Vystudovala obor germanistika – bohemistika na FFUK Praha. Na DAMU v Praze pokračovala v distančním studiu dramatické výchovy. Je absolventkou dvouletého sebezkušenostního výcviku v Gestalt-terapii, seminářů nenásilné komunikace (NWC) a kritického myšlení a také autorkou knihy Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě a spoluautorkou knihy Asistent pedagoga a klima třídy. Se svou rodinou žije v Hostivici u Prahy.

Klíčová slova: postavení učitele, vzdělávací proces, role učitele, role žáka, třídní kolektiv, třídní učitel