APIV A: Digitální technologie jako nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě

APIV A: Digitální technologie jako nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
16. listopad 2021, 14.00 - 15.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
PhDr. Renata Votavová, Bc. Petra Burešová, Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/556

Anotace

Třída s mnoha žáky s rozdílnými studijními předpoklady a styly učení. Učitelé stále hledají postupy, které lze v praxi využít. Jedním z nástrojů jsou digitální technologie. Jejich využití napříč předměty se odvíjí od potřeb a možností školy ale především od potřeb aktérů výuky (pedagoga, žáků). Webinář přinese tipy na konkrétní postupy, které může učitel použít v kterémkoli předmětu bez souvislosti s konkrétním obsahem učiva, a to v rámci prezenční i distanční výuky. Metodické materiály k webináři připravila Bc. Petra Burešová. Moderují: PhDr., Mgr., Ing. Renata Votavová, Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková.

Jedna třída a v ní mnoho žáků s různými studijními předpoklady a styly učení. Rozdílně vnímají, rozdílně myslí, rozdílně si pamatují, jiné věci je motivují. Jiné cíle považují za důležité a používají k jejich dosažení rozdílné cesty. ​Před učitelem stojí nelehký úkol podporovat v průběhu společného vzdělávání každého z nich. 

Postupy, které lze v praxi využít, učitelé stále hledají a objevují. Jedním z nástrojů, který při řešení individualizované podpory učení žáků v heterogenní třídě může být efektivně využíván, jsou digitální technologie. Jejich využití napříč předměty se odvíjí od potřeb a možností školy ale především od potřeb aktérů výuky (pedagoga, žáků). 

Seznamte se s tipy lektorů členěnými podle toho, na jaký segment procesu učení žáka v rámci heterogenní třídy se zaměřují. Podle toho, zda digitální technologie napomáhají při diferenciaci výuky, při zajištění různosti pedagogických postupů, při uplatňování různých stylů učení nebo při hodnocení žáků. Jedná se o konkrétní postupy, které může učitel použít v kterémkoli předmětu bez souvislosti s konkrétním obsahem učiva, a to v rámci prezenční i distanční výuky. 

Metodické materiály k webináři připravila Bc. Petra Burešová. 
Moderují: PhDr., Mgr., Ing. Renata Votavová, Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková.

Klíčová slova: heterogenní třída, digitální technologie, diferenciace výuky, různost pedagogických postupů, styly učení, hodnocení žáků