APIV A: Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání

APIV A: Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
09. listopad 2021, 17.00 - 18.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
Mgr. Hana Splavcová
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/557

Anotace

Budeme diskutovat nad tím, na co je nutné se v pedagogickém diagnostikování zaměřovat, abychom podporovali celkový rozvoj každého dítěte. Seznámíme účastníky s významem systematického a cíleného pedagogického diagnostikování.

Pedagogická diagnostika je neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o stále se opakující proces průběžného pozorování, plánování a vyhodnocování pokroku každého dítěte podle jeho aktuálních možností a potřeb. Systematickým prováděním pedagogického diagnostikování podporujeme individualizaci a diferenciaci vzdělávání.

Budeme diskutovat nad tím, na co se v tomto procesu zaměřit. Naším cílem je podpora celkového rozvoje dítěte.

Klíčová slova: mateřská škola, pedagogická diagnostika, individualizace, diferenciace, diferenciace a individualizace výuky