APIV A: Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?

APIV A: Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
21. září 2021, 8.00 - 9.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/551

Anotace

Webinář je zaměřen na možné způsoby zapojení asistenta pedagoga během distanční výuky. Lektorky: PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová

V rámci semináře se zaměříme na vhodné a možné způsoby zapojení asistentů pedagoga během distanční výuky. U AP se předpokládá převedení jejich práce do distančního modelu v podobné formě, v jaké tato změna probíhá u pedagogů.

U AP, kteří vykonávají svoji činnost jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (AP ve školách běžného typu) nutno zdůraznit, že „jejich“ žáci mají na podporu asistentem zákonem dané právo, toto právo platí i v režimu distanční výuky. 

Seznámíte se s činnostmi, které mohou asistenti vykonávat, s odlišnostmi práce školního asistenta v době distanční výuky, uvedeme příklady dobré praxe, na závěr se budeme věnovat diskusi a odpovědím na vaše otázky.

Klíčová slova: asistent pedagoga, distanční výuka