APIV A: Podpora žáka s ADHD inklinujícího k prožitkům stresu a úzkostnosti

APIV A: Podpora žáka s ADHD inklinujícího k prožitkům stresu a úzkostnosti

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
11. květen 2021, 16.00 - 17.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/532

Anotace

ADHD (neurovývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou) se projeví v rozličném věku života svého nositele. Nejvýrazněji na sebe jedinec s touto poruchou svými projevy většinou upozorní v době povinné školní docházky. Pro zvládání školních požadavků bývá dětem stanovován speciální režim, který přispívá k lepšímu zvládání školní výuky, i rodiče se učí být tolerantní a s dítětem správně jednat. V případě nenaplnění potřeb dítěte působí na některé z nich stresově s možným přechodem do úzkostnosti. Vlivem toho může dojít k zvýraznění obtížného chování, které bývá neuvědomovanou snahou dítěte o dosažení vnitřní rovnováhy narušené stresovou situací. V našem webináři se proto budeme zabývat spouštěči stresu a úzkosti u dětí s ADHD a tím, jak s takovými dětmi pracovat, jak je uklidnit, jak je povzbudit. Lektorka: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Neurovývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou známá pod zkratkou ADHD se projeví v rozličném věku života svého nositele. Výskyt ADHD se odhaduje na 5-20% dětí (vyšší, pokud zahrneme i poruchy pozornosti s minimálně vyjádřenou poruchou impulzivity a hyperaktivitou), je častější u chlapců než u dívek. Nejvýrazněji na sebe jedinec s touto poruchou svými projevy většinou upozorní v době povinné školní docházky. Pro zvládání školních požadavků bývá dětem stanovován pro školu speciální režim přispívající k lepšímu zvládání školní výuky, také rodiče se učí být tolerantní a s dítětem správně jednat. V opačném případě nenaplnění potřeb dítěte působí na některé z nich stresově s možným přechodem do úzkostnosti a jak víme, stres a úzkost vlastním úsilím neovlivníme. Pod jejich vlivem může dojít k zvýraznění obtížného chování, které bývá neuvědomovanou snahou dítěte o dosažení vnitřní rovnováhy narušené stresovou situací. Žák nevnímá obsah verbálních sdělení, reaguje pouze na emoce, kterými dospělý, ve školním prostředí učitel či asistent pedagoga, svou verbalitu doprovází. Její obsah buď pocit ohrožení posílí, nebo naopak sníží. V našem webináři se proto budeme zabývat spouštěči stresu a úzkosti u dětí s ADHD a tím, jak s takovými dětmi pracovat, jak je uklidnit, jak je povzbudit.

Klíčová slova: žák s ADHD, žáci s ADHD, ADHD, stres a úzkostnost