APIV A: Podpůrná opatření pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením v současné praxi

APIV A: Podpůrná opatření pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením v současné praxi

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
20. duben 2021, 14.00 - 15.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
Mgr. Václav Chmelíř, Mgr. Jana Janková
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/529

Anotace

Katalog podpůrných opatření projektu PdF UPOL - vzdělávání žáků se sluchovým a zrakovým postižením v současné praxi. Zraková hygiena. Novinky v oblasti kompenzace sluchových vad. Lektoři: Mgr. Václav Chmelíř, Mgr. Jana Janková.

Informace o úpravě Katalogu PO - na podzim skončil projekt PdF UPOL, který si vytyčil cíl upravit Katalog PO tak, aby více odpovídal současné praxi při společném vzdělávání. Pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením popisuje uplatňování podpůrných opatření během jejich vzdělávání v ZŠ a SŠ.

Účastníci webináře se dozvědí něco o zrakové hygieně, on-line výuce u žáků se zrakovým a sluchovým postižením a novinkách v oblasti kompenzace sluchových vad. 

Klíčová slova: podpůrná opatření pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením, zraková hygiena, kompenzace v oblasti sluchových vad - novinky