APIV A: Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopností

Podtitul

Termín konání

08. září 2020, 15.00 - 16.00

Místo konání

RVP.CZ

Lektor

Mgr. Jiřina Jehličková

Doporučeno

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Počet hodin

1

Cena

0.00

Garant

Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,

Číslo webináře

Číslo akreditace

Anotace

Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. Dozvíte se, v čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování vhodných podpůrných opatření v běžných školách. Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková.

Klíčová slova: podpora, narušená komunikační schopnost, podpůrná opatření, online setkání, APIV A

Copyright © 2029 NIDV