Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením

Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
08. duben 2015, 20.00 - 21.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
Mgr. Jana Šarounová
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/53

Anotace

Obsahem setkání s Mgr. Janou Šarounovou bude např. stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní přehled o jednotlivých zařízeních ŠPZ a jejich činnostech nebo vhled do legislativního vztahu škola – ŠPZ – zákonný zástupce.

Cílem setkání je informovat pedagogy o možnostech spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením (ŠPZ)

Stručně z obsahu:
  • Stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní informace o připravované změně legislativy. 
  • ŠPZ (PPP, SPC a středisko výchovné péče) – rozdíly a standardní činnosti.
  • Pracovníci ŠPZ. 
  • Legislativní vztahy.
  • Situace, kdy se na SPC obracejí zákonní zástupci žáka, nejčastěji na podnět školy, případně lékařů, klinických psychologů: diagnostika, odklad školní docházky, zvážení vhodného školského zařazení (běžná nebo speciální škola), integrace žáka, doporučení individuálního vzdělávacího plánu (IVP), doporučení žádosti o asistenta pedagoga, převedení do jiného vzdělávacího programu, uzpůsobené podmínky maturitní zkoušky, individuální terapie atd. 
  • Výstupy z vyšetření (zpráva, doporučení, posudek PUP), další dokumenty. 
  • Integrace žáka se SVP:  doporučení integrace, tvorba IVP, jeho osnova.
  • Kompetence ŠPZ, školy, zákonných zástupců.
  • Vzájemná komunikace a spolupráce škola-ŠPZ-zákonný zástupce během integrace žáka.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno pedagogům základních a speciálních škol, zástupcům vedení škol, výchovným poradcům.
Setkání je zdarma.
Lektorka:

Mgr. Jana Šarounová – pracuje od roku 1998 jako speciální pedagog-logoped ve Speciálně pedagogickém centru pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci. Ve své práci se věnuje předškolním i školním dětem, které mají narušenou komunikační schopnost na podkladě různých diagnóz (především vývojová dysfázie, porucha autistického spektra, mentální postižení, tělesné a kombinované postižení), pracuje s žáky běžných i speciálních škol.


Užitečné odkazy (postupně doplníme):

Klíčová slova: online setkání, školské poradenské zařízení, škola, spolupráce