Kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století

Podtitul

Termín konání

01. duben 2015, 20.00 - 21.00

Místo konání

RVP.CZ

Lektor

Mgr. Marcel Mahdal

Doporučeno

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Počet hodin

1

Cena

0.00

Garant

Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,

Číslo webináře

Číslo akreditace

Anotace

Podtitul: Práce s dobovými dokumenty ve výuce moderních dějin

Mgr. Marcel Mahdal vás provede metodikou k výuce kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století.

Anotace:

Setkání si klade za cíl sdílení metodických materiálů, tipů a rad, které se osvědčily při výuce kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století. Součástí bude představení konkrétních typů historických pramenů: úřední zpráva, karikatura apod., jejichž rozbor pomáhá rozšiřovat čtenářskou gramotnost a schopnost interpretace různých zdrojů informací. Návštěvníci webináře tak získají praktické dovednosti s prací s různými typy historických pramenů.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům základních škol, gymnázií a středních škol, kteří vyučují společenskovědní obory. Inspiraci jistě načerpají i učitelé 1. stupně a veřejnost, zajímající se o historii.

Lektor:

Mgr. Marcel Mahdal – učitel dějepisu, redaktor Moderní dějiny.cz, školitel PANTu.


Užitečné odkazy:

Klíčová slova: online setkání, Kolektivizace, zemědělství, dějiny

Copyright © 2029 NIDV