ROZVÍJEJME DĚTI V ŘEČI, PERCEPCÍCH, MOTORICE, ORIENTACI I PŘEDMATEMATICE JIŽ (A NEJEN) V MŠ

ROZVÍJEJME DĚTI V ŘEČI, PERCEPCÍCH, MOTORICE, ORIENTACI I PŘEDMATEMATICE JIŽ (A NEJEN) V MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
19. červen 2014, 20.00 - 21.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
Mgr. Petra Pšeničková
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/433

Anotace

Chtěli byste rozvíjet řeč, percepce, motoriku, orientaci a předmatematické znalosti s využitím snadno dostupných pomůcek? Návod na využití ovoce a zeleniny pro vás připravila naše osvědčená lektorka Petra Pšeničková, která říká: „Na tématu ‚ovoce a zelenina‘ může učitel rozvíjet s žáky všechny potřebné oblasti (motorika, předmatematické představy, orientace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, řeč), které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí učiva 1. ročníku ZV.“ [1]

Čtvrtek 19.6.2014, 20:00
Rozvíjejme děti v řeči, percepcích, motorice, orientaci i předmatematice již (a nejen) v MŠ

Cíle setkání:

  • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
  • Zvýšit kompetence učitelů v rozvoji předškoláků v oblastech sluchového a zrakového vnímání, řeči, předmatematických představ, orientace a motoriky.
  • Představit vyučovací blok, do kterého jsem zahrnula rozvoj všech výše zmíněných oblastí.
  • Inspirovat učitele ve vyrábění pomůcek pro výuku. Pomůcky nemusí být dokonalé ani nákladné; postačí, že je učitel má k dispozici a hojně je při práci s dětmi využívá.

Stručný obsah:

Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy?

  • Jak na tématech OVOCE a ZELENINA; ZVÍŘATA s předškoláky rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, řeč, orientaci, předmatematické dovednosti a grafomotoriku
  • A to formou prezentace s minimem textu ve prospěch nafocených aktivit.
  • Nabídnu vám také ukázku pracovních listů, kterými můžete aktivity doplnit ať už ve školkovém/školním prostředí nebo formou domácího procvičování.
  • Diskuze, výměna zkušeností.
  • Tipy na výrobu pomůcek, které si snadno můžete doma vyrobit bez zbytečných nákladů.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům mateřských škol, učitelům 1. třídy základní školy a přípravných tříd, rodičům předškoláků. 
Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. – lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky, poradenství pro předškoláky i školáky, jejich rodiče a učitele, lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků, absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze, 9 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství.


Užitečné odkazy (bude doplněno):

Klíčová slova: zrakové vnímání, sluchové vnímání, percepce, předmatematické znalosti, motorika, online setkání