MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: PROJEVY PŘEDSUDKŮ, RASISMU A NÁSILÍ Z NENÁVISTI

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: PROJEVY PŘEDSUDKŮ, RASISMU A NÁSILÍ Z NENÁVISTI

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
19. únor 2014, 20.00 - 21.00
Místo konání
RVP.CZ
Lektor
Mgr. Šárka Kadlecová
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,
Číslo webináře
Odkaz na záznam
https://webinare.rvp.cz/webinar/447

Anotace

Středa 19. 2. 2014, 20:00 Dnešní děti se stále více setkávají s kulturními, národnostními či náboženskými odlišnostmi. Publikací Já a oni jsme my jsme chtěli pedagogům pomoci pěstovat v žácích, žákyních, studentech a studentkách dovednosti a postoje potřebné k životu v různorodé společnosti, jako je citlivost k negativním stereotypům o určitých skupinách, odhalování vlastních předsudků či respekt k ostatním bez ohledu na jejich vzhled či původ. [1]

Webinář rozvíjí kompetence vyučujících potřebné k zapojení multikulturní výchovy do výuky. Je zaměřen především na odhalování vlastních předsudků, prevenci jejich projevů v chování a podporu prodemokratických občanských postojů ve škole.

Webinář připravila Mgr. Šárka Kadlecová na základě výukového materiálu zpracovaného In IUSTITIA, o. p. s. v rámci projektu financovaného MŠMT ČR.

Všechny podrobnosti k webináři včetně prezentace autorky a dalších užitečných odkazů naleznete v modulu Digifolio: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=7479.

Klíčová slova: multikulturní výchova, online setkání