Vývojové fáze dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky

Podtitul

Termín konání

30. březen 2022, 20.00 - 21.00

Místo konání

RVP.CZ

Lektor

Ing. Jitka Friedlová

Doporučeno

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Počet hodin

1

Cena

0.00

Garant

Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,tel.: 274 022 410,

Číslo webináře

Číslo akreditace

Anotace

Co potřebují děti v jednotlivých vývojových fázích z pohledu waldorfské pedagogiky, s námi probere Ing. Jitka Friedlová.

Komplexní pohled, kterým nahlíží waldorská pedagogika na bytost dítěte, zcela zásadně formuje výchovné a edukační metody, které tato pedagogika používá. Porozumění tomuto pohledu pak dává klíč nejen k samotné práci s dítětem, ale umožnuje i pochopení nepomíjitelných specifik tohoto směru pedagogiky.

Cíle setkání

 • Seznámit pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ s pohledem waldorfské pedagogiky na dítě
 • Skrze pochopení jednotlivých vývojových fází porozumět nástrojům a odlišnostem WP
 • Sdílet konkrétní příklady práce s dětmi v rámci jednotlivých vývojových období, s fokusem za základní stupeň vzdělávání
 • Umožnit účastníkům hlubší pochopení bytosti dítěte a z tohoto pak čerpat podněty pro vlastní práci

Komu je setkání určeno

 • zájemcům o waldorfskou pedagogiku působících v MŠ, ZŠ na 1. i 2. stupni a SŠ
 • pedagogům ZŠ
 • rodičům

Obsah setkání

 • krátká historie vzniku waldorfské pedagogiky a její rozšíření v České republice
 • pohled na dítě v souvislostech WP
 • vývojové fáze dítěte
 • jednotlivá vývojová období – rozčlenění
 • první sedmiletí – obraz dítěte, jeho potřeby a z toho vyplývající výchovné prostředky a nástroje, které v tomto období je vhodné používat
 • druhé sedmiletí – obraz dítěte, jeho potřeby a z toho vyplývající výchovné prostředky a nástroje, které v tomto období je vhodné používat
 • třetí sedmiletí – obraz dítěte, jeho potřeby a z toho vyplývající výchovné prostředky a nástroje, které v tomto období je vhodné používat
 • specifické uzlové body ve vývoji dítěte – výměna zubů, rubikon, pohlavní zralost
 • konkrétní specifika a odlišnosti waldorfského vyučování na základním stupni vyplývající z pohledu vývojové fáze, používané metody práce z toho vyplývající a jejich příklady.

Lektorka

Ing. Jitka Friedlová – dlouholetá waldorská učitelka, vystudovaná učitelka pohybového umění – eurytmie a matematiky, matka dvou dospěých dětí, které prošly waldorfským vzděláváním. Nyní učitelka v UZŠ Lvíčata Praha, specializující se na práci s nadanými dětmi.

Klíčová slova: waldorfská škola, waldorfská pedagogika, vývojové fáze dítěte, sedmiletí

Copyright © 2029 NIDV