Vzdělávací role knihoven ve 21. století

Vzdělávací role knihoven ve 21. století

Mohlo by Vás zajímat

Na tento webinář se již nelze hlásit.

Termín konání
20. dubna 2022, 17.00 - 18.00
Místo konání
webinář
Lektor
Mgr. Jana Linhartová, Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Josef Tichý - josef.tichy@npi.cz ,tel.: 222 122 202, mobil: 770 182 425
Číslo webináře
22-47-11-OD-CJ-2V-203

Anotace

Zaměříme se na proměnu role knihoven a jejich využití při propojování formálního a neformálního vzdělávání a podpoře celoživotního vzdělávání. Účastníci se seznámí s nabídkou nových a vznikajících služeb pro níže uvedené cílové skupiny, uvidí, jak v knihovnách vznikají makerspace (polytechnické dílny, dřevodílny, herny pro robotiku a virtuální realitu, jazykové laboratoře, audiovizuální studia, otevřené herny a klubovny, ad.). Zhlédnou ukázky příkladů dobré praxe z knihoven (kluby badatelů, astronomů, cestovatelů, deskových her, tvůrčího psaní, ad.). Seznámí se s návody na využití online služeb knihoven (portál Knihovny.cz, půjčování e-knih, využití Digitální knihovny Kramerius, ad.). Součástí přednášky budou odkazy na společné vzdělávací programy vytvořené v projektech OP VVV a kurzy pro pedagogické pracovníky a knihovníky.