Webinář Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem

Webinář Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem

Mohlo by Vás zajímat

Na tento webinář se již nelze hlásit.

Termín konání
3. května 2022, 9.00 - 14.00
Místo konání
on-line
Lektor
Mgr. et Mgr. Petra Slavíková, Mgr. Klára Hannová
Doporučeno
pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
Počet hodin
6
Cena
zdarma
Garant
Bc. Bohdana Flanderková - bohdana.flanderkova@npi.cz ,mobil: 731 503 733
Číslo webináře
F54-14-16-221
Číslo akreditace
MSMT-13775/2021-4-538

Anotace

Webinář je určen pro pedagogy mateřských škol, kteří pracují v rámci své pedagogické praxe s dětmi cizinci či dětmi s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Pod odborným vedením lektorek budou účastníci seznámeni s procesem přípravy na příchod dětí s OMJ do třídy, s jejich adaptací v rámci režimu běžné mateřské školy. Dále lektorky upozorní na didaktická a metodická specifika práce s těmito dětmi. Podstatnou část programu budou tvořit osvědčené jazykové hry a aktivity, které budou moci pedagogové uplatnit ve svých třídách.

Blok 1: Příprava učitele na nástup dětí s OMJ do třídy, seznámení s kulturním a jazykovým prostředím rodin nastupujících dětí s OMJ, příprava prostředí třídy a pomůcek, praktické příklady, kazuistiky (90 minut).

Přestávka

Blok 2: Postupná adaptace dětí s OMJ na nové prostředí, role učitele v adaptačním procesu, specifika podpory, spolupráce a komunikace s rodinami dětí, praktické příklady, kazuistiky (90 minut).

Přestávka

Blok 3: Ukázky ze zásobníku jazykových her v modifikaci pro děti cizince a děti s OMJ (např. Kimova hra, Vyprávění příběhů a situací dle obrázků, Dokončení příběhu, Story dice, Hledání souvislostí nebo rozdílů dvou věcí, Hledám něco, co začíná ...), diskuse (90 minut).

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.