Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole

Mohlo by Vás zajímat

Na tento webinář se již nelze hlásit, níže můžete přes odkaz zhlédnout záznam.

Termín konání
02. červen 2020 1. vysílací čas: 16:00 - 17:00 2. vysílací čas: 17:30 - 18:30
Místo konání
Webinář M
Lektor
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
Ing. Irena Vajen - irena.vajen@npi.cz ,mobil: 731 770 904
Číslo webináře
20-47-11-25-OD-M-1V
Odkaz na záznam
https://www.youtube.com/watch?v=KyNCrONNdiE&feature=emb_logo

Anotace

Webinář je určen učitelům matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ a všem ostatním, kteří pracují se žáky se specifickými poruchami učení a chtějí je rozvíjet. Účastníci se seznámí s jednotlivými poruchami učení a jejich vlivem na úspěšnost žáků v matematice. Podrobně se budou věnovat problematice dyskalkulie a možnostmi její reedukace. Seznámí se s významem osobnosti učitele a podpoře rodičů při práci se žáky s SPU. Součástí webináře budou případové studie žáků se zaměřením na problematiku orientace v jednotlivých číselných oborech, operací s přirozenými, příp. racionálními čísly, problematiku slovních a aplikačních úloh. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků v diskusi o možnostech přístupu k žákům s SPU ve výuce matematiky.