Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento webinář se již nelze hlásit.

Termín konání
20. října 2021, 13.00 - 16.20
Místo konání
on - line
Lektor
Mgr. Alice Kourkzi
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
4
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Hana Lipenská - hana.lipenska@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 777 496 056
Číslo webináře
S58-14-17-212

Anotace

Blok 1 (45 min.)

Vyjasnění pojmů čeština jako mateřský jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk.

Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka.

Čeština jako druhý jazyk a vztah k rámcovým dokumentům Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, Sebehodnotící deskriptory pro mládež.

 

Blok 2 (90 min.)

Seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem.

Seznámení s dostupnými elektronickými a tištěnými materiály vhodnými pro výuku pro různé věkové kategorie.

 

Blok 3 (45 min.)

Organizace výuky češtiny jako druhého jazyka -  plánování výuky, tematický plán, příprava hodiny.

Příklady dobré praxe škol.