Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen 2021 – červen 2023
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
Mgr. Iva Škaloudová
Doporučeno
pedagogům MŠ
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo webináře
21-47-11-OD-MS-OSS-02

Anotace

Cílem webináře je přiblížit účastníkům vzdělávací cíle v mateřské škole, jejich hierarchii, vzájemné vztahy a vazbu k RVP PV. Pochopit jejich význam a smysl pro každodenní pedagogické činnosti s dětmi. Pochopit komplexní pojetí cílů při rozvíjení rozumové, sociální i osobnostní oblasti dítěte. Naučit je prakticky formulovat dlouhodobé a operativní cíle reflektující vzdělávání vedoucí k činnostním výstupům a klíčovým kompetencím. Naučit je cílevědomě plánovat činnosti s dětmi, konkretizovat pedagogické cíle a využívat je při stanovení vhodných metod a postupů.