Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen 2021 – červen 2023
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
1
Cena
zdarma
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo webináře
21-47-11-06-OD-INF-OSS

Anotace

Unplugged aktivity - aneb Informatika bez počítače - tedy aktivity bez spuštění počítače, se pro informaticky zaměřené předměty představují převážně pro menší žáky prvního stupně nebo mateřských škol. Tyto aktivity však ukazují nutnost soustředit se bez přítomnosti počítače na problémy, které s digitálními technologiemi souvisí. Pro pochopení smyslu a principu fungování digitálních technologií je však možné vysledovat i aktivity, které jsou vhodné pro druhý stupeň základní školy. Na webináři se účastníci seznámí s konkrétními možnostmi zapojení unplugged aktivit do výuky informaticky zaměřených předmětů na druhém stupni základní školy, a to z oblasti práce s daty, grafiky, sítí či algoritmizace.