Skandální literatura

Skandální literatura  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen - říjen 2021
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
Mgr. František Brož
Doporučeno
pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
1
Cena
0.00
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo webináře
21-47-11-OD-CJ-OSS-05

Anotace

Cílem webináře je seznámit účastníky s rámcovým přehledem proměňování nepřijatelnosti a skandálnosti v průběhu literárního vývoje se záměrem posílit jejich dovednosti při práci s texty, s nimiž mohou být konfrontováni např. z důvodu čtenářských zkušeností některých žáků. Webinář má inspirovat účastníky k práci s texty a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách ve prospěch rozvíjení čtenářských dovedností žáků. Východiskem přístupu k práci s „jinakostí některých literárních textů“ je přitažlivost tabuizovaných témat pro žáky – teenagery. Předmětem webináře jsou proměny skandálnosti a nepřijatelnosti v průběhu literárních dějin jednak z hlediska tabuizovaných témat, jednak ve vztahu ke konkrétním dílům vybraných autorů světové i české literatury.