Prioritní témata

Prioritní témata

Národní pedagogický institut poskytuje profesní podporu pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, a to jak v oblasti průběžného vzdělávání a kvalifikačních studií, tak v oblasti metodické, informační a konzultační. Zaměřuje se především na prioritní témata ve vzdělávání, která jsou každoročně specifikována v Plánu hlavních úkolů.