Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zprávy poskytují ucelený přehled o činnosti Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) za jednotlivé kalendářní roky. Formou fakt, statistik a hodnocení zachycují vývoj organizace v jednotlivých letech, její hospodaření, vzdělávací a metodickou činnost a ostatní aktivity v celém rozsahu včetně výhledu do dalších období. Jsou zdrojem cenných informací i z pohledu historického vývoje profesní podpory pedagogických pracovníků v České republice. Protože NPI ČR vznikl k 1. 1. 2020, bude výroční zpráva této nové organizace zpracována a zveřejněna až v roce 2021. V roce 2020 bude zpracována společná výroční zpráva NIDV a NÚV za rok 2019.

Všechny výroční zprávy bývalého Národního institutu pro další vzdělávání naleznete pod tímto odkazem: https://www.nidv.cz/o-nas/vyrocni-zpravy
Všechny výroční zprávy bývalého Národního ústavu pro vzdělávání naleznete pod tímto odkazem: http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/vyrocni-zpravy