Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Na základě usnesení vlády ČR č. 408 ze dne 19. června 2018 byla uložena povinnost pro veřejného zadavatelek používat Národní elektronický nástroj (NEN) k zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou přesahující částku 500.000 Kč bez DPH.
Současně může veřejný zadavatel používat i jeden komerční profil. Národní pedagogický institut České republiky má zřízeny níže uvedené profily zadavatele, prostřednictvím kterých podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.
Jejichž internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Adresy profilů zadavatele:

Výzvy k podání nabídek na odkoupení automobilů