O nás

O nás

Alena Faberová

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní příspěvková organizace přímo řízená MŠMT) vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Zřizovací listina – viz přiložené soubory.

Přesný název organizace:
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
(zkratka v psaném textu: NPI ČR)

Kontaktní a identifikační údaje:
Sídlo organizace: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 (centrální pracoviště)
T
el.: +420 222 122 112
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefonické kontakty na ostatní pracoviště: 
https://www.npi.cz/kontakty
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Kontakt pro média:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pracoviště Prosek: Novoborská 372/8, Praha 9 - Střížkov
Pracoviště Hostivař: Weilova 6, Praha 10 

IČO: 45768455
DIČ: CZ45768455

ID: 8pswgy6
Č. ú.: KB 79530011/0100

Anglický překlad názvu: National Pedagogical Institute of the Czech Republic
Francouzský překlad názvu: L´Institut national pédagogique de la République tchèque
Německý překlad názvu: 
      - samostatně stojící název/titulek: Nationales pädagogisches Institut der Tschechischen Republik
      - ve větném kontextu (skloňovatelné) das Nationale pädagogische Institut der Tschechischen Republik

Vymezení působnosti institutu 
NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. 

NPI ČR poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků).
NPI ČR je pověřen funkcí revizního pracoviště.
NPI je pověřen vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací.
(Poznámka: přesné vymezení včetně legislativních norem – viz zřizovací listina)

Hlavní cíl činnosti NPI ČR: 
Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují: 

- metodickou podporu školám a pedagogům 
- cílené další vzdělávání pedgogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
- podporu strategického řízení ve školách a územích
- podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)

Předmět hlavní činnosti NPI ČR (výňatek ze zřizovací listiny)

 • Tvorba kurikula a kurikulárních dokumentů ve vymezených oblastech vzdělávání (vč. činností směřujících k přípravě či posouzení učebních dokumentů, učebnic atd.), monitoring a evaluace plánovaného realizovaného a výsledkového kurikula a kurikulárních dokumentů v síti určených škol;
 • Příprava a realizace vzdělávacích programů DVPP především v oblasti státních priorit ve vzdělávání vč. tvorby vlastních programů, metodických materiálů a učebních textů; 
 • Systematická metodická a vzdělávací podpora řídících pracovníků škol a ŠZ v oblasti strategického plánování a rozvoje na místní, regionální a krajské úrovni; 
 • Podpora síťování škol a spolupráce s ostatními aktéry v oblasti DVPP, dalšími OPŘO, vytváření nástrojů pro zvýšení kvality výuky; 
 • Koordinace a metodická a informační podpora zřizovatelů škol a školských zařízení, jejich řídících pracovníků a pedagogických pracovníků na místní a regionální úrovni prostřednictvím krajských pracovišť (center podpory) NPI; 
 • Metodická podpora v oblasti preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické péče a v oblasti ústavní a ochranné výchovy (vč. tvorby metodik, standardů a nástrojů, např. programů primární prevence rizikového chování atd.); 
 • Podpora a rozvoj kariérového poradenství v celoživotním a dalším vzdělávání, síťování institucí v těchto oblastech i na trhu práce; 
 • Podpora nadání a pedagogických pracovníků v oblasti práce s talentovanými žáky, organizace soutěží a přehlídek; 
 • Podpora vybraných činností v oblasti mládeže a pedagogických pracovníků pracujících s mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání; 
 • Analytické, výzkumné a evaluační činnosti; 
 • Zajišťování metodické a odborné spolupráce v oblasti jednotných závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek; 
 • Realizace projektů ESIF; 
 • Správa Národní soustavy kvalifikací atd.


Dosavadní weby NÚV (http://www.nuv.cz/) a NIDV (https://www.nidv.cz/),vč. Metodického portálu RVP.CZ (https://rvp.cz/) jsou stále dostupné. 
Vznik NPI ČR nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi školami, školskými zařízeními a ostatními dosavadními partnery a NIDV/NÚV.

 

Zřizovací listina NPI ČR.pdf Stáhnout