Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Novoborská 372/8,

190 00 Praha 9 - Střížkov

Telefon: 283 881 250

Fax: 274 863 380

E-mail: sekretariat@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Pracoviště Prosek

Kontakty pracoviště Prosek

Revizní oddělení

PhDr. Gabriela Mikulková
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 777 478 813
E-mail: gabriela.mikulkova@npi.cz
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Odborný pracovník – speciální pedagog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: jirina.klenkova@npi.cz
Bc. Radka Malá
Odborný pracovník – sociální pracovník
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: radka.mala@npi.cz
Mgr. Lenka Štefanová
Odborný pracovník – speciální pedagog, pověřena řízením revizního pracoviště.
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: lenka.stefanova@npi.cz

Oddělení metodické podpory školských poradenských zařízení a ústavní péče

PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
Odborný pracovník – psycholog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 972 670
E-mail: svetlana.durmekova@npi.cz
Mgr. Martina Brožková
Odborný pracovník – speciální pedagog, vedoucí oddělení Poradenství
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 456 344
E-mail: martina.brozkova@npi.cz
Mgr. Aleš Hrubý
Odborný pracovník - psycholog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 743 208
E-mail: ales.hruby@npi.cz
PhDr., Ph.D. Petra Novotna
Odborný pracovník - psycholog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 770 195 755
E-mail: petra.novotna@npi.cz
Mgr. Jana Havlíková
Odborný pracovník - speciální pedagog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 956 689
E-mail: jana.havlikova@npi.cz
Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
Odborný pracovník – speciální pedagog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 601 303 218
E-mail: iva.klugova@npi.cz
Mgr. Lucie Chadimová
Odborný pracovník – psycholog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: lucie.chadimova@npi.cz

Projekty ESIF:

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

Mgr. Eva Danielová
Odborný garant DVPP projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: eva.danielova@npi.cz
Mgr. Renata Valová
Metodik DVPP projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 723 072 981
E-mail: renata.valova@npi.cz

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

Bc. Jana Smolková
Garant stupně vzdělávání projektu PPUČ, Odborný garant gramotnosti projektu PPUČ, Odborný garant DVPP projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778453996
E-mail: jana.smolkova@npi.cz