Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Novoborská 372/8,

190 00 Praha 9 - Střížkov

Telefon: 283 881 250

Fax: 274 863 380

E-mail: sekretariat@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Pracoviště Prosek

Kontakty pracoviště Prosek

Projekty ESIF:

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

Mgr. Eva Danielová
Odborný garant DVPP projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: eva.danielova@npi.cz
Mgr. Renata Valová
Metodik DVPP projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 723 072 981
E-mail: renata.valova@npi.cz

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

Bc. Jana Smolková
Garant stupně vzdělávání projektu PPUČ, Odborný garant gramotnosti projektu PPUČ, Odborný garant DVPP projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 453 996
E-mail: jana.smolkova@npi.cz