Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Weilova 1271/6,

102 00 Praha 10

Telefon: 274 022 111

Fax: 274 863 380

E-mail: sekretariat@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Pracoviště Hostivař

Kontakty pracoviště Hostivař

Odbor kurikula a všeobecného vzdělávání:

Oddělení průřezových agend kurikula ( vč. RVP a ČJ pro cizince )

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného a odborného vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 218
E-mail: olga.kofronova@npi.cz
Ing. Marek Drahovzal
ICT specialista SW analytik projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marek.drahovzal@npi.cz
Mgr. Radek Hylmar, Ph.D.
Garant informačního systému RVP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radek.hylmar@npi.cz
Vendula Nechvílová
Personalistka
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 253
E-mail: vendula.sunikova@npi.cz
Pavla Topičová
Referent administrativy
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 235
E-mail: pavla.topicova@npi.cz
PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Obecná témata druhého stupně základního vzdělávání a gymnaziálního vzdělávání; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.marikova@npi.cz
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Didaktika a metodika prvního stupně základního vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 890 321
E-mail: hana.havlinova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Jan Klufa
Redakce webů, newsletter, monitoring
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 756 215
E-mail: jan.klufa@npi.cz
Mgr. Lenka Vojíková
Redaktorka metodického portálu RVP.CZ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 607 707 255
E-mail: lenka.vojikova@npi.cz
Mgr. Veronika Sováková
Organizace posudků učebnic a činnosti konzultačního centra; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 148 798
E-mail: veronika.sovakova@npi.cz
Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.
Vedoucí tematické oblasti předškolní vzdělávání a první stupeň
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 573 675
E-mail: hana.splavcova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného vzdělávání; hodnocení ve vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: michaela.spurna@npi.cz
PhDr. Renata Votavová
Vedoucí oddělení - žáci se SVP,
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného a odborného vzdělávání; vyrovnávání handicapů žáků ve vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 214 506
E-mail: renata.votavova@npi.cz
Mgr. Klára Hránková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 731 070 026
E-mail: klara.hrankova@npi.cz
Bc. Martina Weigertová
Koordinátorka mezinárodních aktivit a PR evropských projektů
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 259 844
E-mail: martina.weigertova@npi.cz
Tomáš Marek
Metodický portál RVP.CZ - správa modulu Digiškola
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tomas.marek@npi.cz

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

PaedDr. Markéta Pastorová
Vedoucí tematické oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 064 802
E-mail: marketa.pastorova@npi.cz
Mgr. Jakub Holec, Ph.D.
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda – přírodopis/ biologie a environmentální vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 723 741 567
E-mail: jakub.holec@npi.cz
Mgr. Petr Koubek, Ph.D.
Garant vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace/český jazyk
Manažer metodické podpory projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 265 196
E-mail: petr.koubek@npi.cz
Ing. Kateřina Lichtenberková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a svět práce – podnikavý člověk a jeho kariérový rozvoj
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 284 505
E-mail: katerina.lichtenberkova@npi.cz
Mgr. Václav Bendl
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Matematika a její aplikace
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728 358 755
E-mail: vaclav.bendl@npi.cz
RNDr. Josef Herink
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: josef.herink@npi.cz
Mgr. Alena Nosková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a společnost – výchova k občanství; výchova demokratického občana; globální rozvojové vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: alena.noskova@npi.cz
Mgr. Daniela Růžičková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 769 416
E-mail: daniela.ruzickova@npi.cz
Jiří Dostál
Pokusné ověřování oboru Technika a jeho další činnost
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jiri.dostal@npi.cz
Martin Rusek
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda - Chemie
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728 669 584
E-mail: martin.rusek@npi.cz

Odbor kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání:

Oddělení kariérového poradenství a dalšího vzdělávání

Bc. Karel Weinzettl
Odborný pracovník,
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 607 571 546
E-mail: karel.weinzettl@npi.cz
Mgr. Barbora Anfilová Husová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 238
E-mail: barbora.husova@npi.cz
PhDr. Viola Horská
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 212
E-mail: viola.horska@npi.cz
Ing. Lukáš Hula
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 736 111 977
E-mail: lukas.hula@npi.cz
Mgr. Ondřej Suchý
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 230
E-mail: ondrej.suchy@npi.cz
Ing. Zděnka Szebestová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 242
E-mail: zdenka.szebestova@npi.cz
Ing. Vladimíra Zezulková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 103 029
E-mail: vladimira.zezulkova@npi.cz
Mgr. Jan Brůha
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jan.bruha@npi.cz
PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Vedoucí oddělení Kariérové poradenství a další vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 224
E-mail: helena.marinkova@npi.cz
Roman Řehák
Referent školství, výchovy a vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 059 791
E-mail: roman.rehak@npi.cz
Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
Manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 157 461
E-mail: richard.veleta@npi.cz
Ing. Bc. Lenka Kovaříková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lenka.kovarikova@npi.cz

Oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Ing. Zorka Husová
Vedoucí oddělení Odborné vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 233
E-mail: zorka.husova@npi.cz
Mgr. Martina Kaňáková
Odborný pracovník, projekt REFERNET, P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 226
E-mail: martina.kanakova@npi.cz
Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: bohumil.krajca@npi.cz
Ing. Marcela Křemenová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marcela.kremenova@npi.cz
Ing. Jana Malíková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608 431 686
E-mail: jana.malikova@npi.cz
Ing. Martin Malý
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martin.maly@npi.cz
MgA. Martin Mrázek, Ph.D.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 208 720
E-mail: martin.mrazek@npi.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 733 374 766
E-mail: jiri.nosek@npi.cz
Ing. Jana Nováčková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jana.novackova@npi.cz
Ing. Karel Opočenský, CSc.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 233 500
E-mail: karel.opocensky@npi.cz
Mgr. Irena Palánová
Vedoucí Národního centra Europass ČR
sociální partnerství, evropské sítě a projekty
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 338 556
E-mail: irena.palanova@npi.cz
Ing. Petr Spousta
Manažer procesů,
Sociální partnerství, evropské sítě a projekty,
Dějepis+,
NPO 3.1 DIGI
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 770 148 881
E-mail: petr.spousta@npi.cz
Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 265 225
E-mail: michael.stiburek@npi.cz
Ing. Petra Škrášková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 580 346
E-mail: petra.skraskova@npi.cz
Mgr. Blanka Vážná
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 281
E-mail: blanka.vazna@npi.cz
Mgr. Aneta Vencovská
Projekty EAAL, ReferNet & Europass
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: aneta.vencovska@npi.cz
Ing. Taťána Vencovská
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tatana.vencovska@npi.cz
Ing. Libuše Burešová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608 503 775
E-mail: libuse.buresova@npi.cz
Mgr. Ivo Krobot
Redaktor metodického portálu RVP.CZ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 716 872
E-mail: ivo.krobot@npi.cz
RNDr. Jana Motyková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 251
E-mail: jana.motykova@npi.cz
Bc. Jana Julie Smetanová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773 378 634
E-mail: julie.smetanova@npi.cz
Dagmar Svobodová
Odborný pracovník, projekt EUROPASS
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 774 700 761
E-mail: dagmar.svobodova@npi.cz
Mgr. Lucie Šnajdrová
PR projektů NPO 3.1. Digi, EUROPASS
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 605 210 593
E-mail: lucie.snajdrova@npi.cz
Jiří Biskup
Odborný pracovník, projekty EUROPASS, EQF a REFERNET
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 770 160 782
E-mail: jiri.biskup@npi.cz
Mgr. Renáta Trtíková
Pracovník DigiKoalice
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 770 161 169
E-mail: renata.trtikova@npi.cz
Gabriela Zemková
Administrativní podpora
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: gabriela.zemkova@npi.cz
Mgr. Petr Chaluš
Garant vzdělávací oblasti/oboru Člověk, jeho osobnost, zdraví – kariérový rozvoj
Koordinace pracovní skupiny pro rozvoj kariérového vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.chalus@npi.cz

Projekty ESIF:

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

Mgr. Petra Kolářová
Hlavní projektový manažer
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 480 969
E-mail: petra.kolarova@npi.cz
Mgr. Dana Alansari
Odborný pracovník CEFIF II
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: dana.alansari@npi.cz
Mgr. Jan Andrejsek
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jan.andrejsek@npi.cz
Mgr. Helena Andrejsková
Projektový publicista projektu APIV A, Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: helena.andrejskova@npi.cz
Mgr. Marie Kestřánková, Ph.D.
Metodik tvorby SERRJ projektu APIV A, Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marie.kestrankova@npi.cz
PhDr. Anna Cíchová Hronová
Editor obsahu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.hronova@npi.cz
Milena Čiháková
Lingvista - elicitační a popisné práce projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: milena.cihakova@npi.cz
Mgr. Michaela Dudková
Administrátor překladů a tlumočení projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 333 855
E-mail: michaela.dudkova@npi.cz
Bc. Barbora Fodorová
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: barbora.fodorova@npi.cz
Mgr. Petra Foretová
Odborný garant výuky ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petra.foretova@npi.cz
Mgr. Kateřina Gruberová
Metodik v projektu Podpora rovných příležitostí
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 183 144
E-mail: katerina.gruberova@npi.cz
Marek Hecht
Technik videí (střih, správa, úprava,..) projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marek.hecht@npi.cz
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Metodik - metodolog projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: helena.hejlova@npi.cz
Josef Herz, Bc.
Jazykový korektor textů projektu APIV A, Editor obsahu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: josef.herz@npi.cz
Mgr. Martina Hulešová
Metodik tvorby SERRJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martina.hulesova@npi.cz
Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: nada.dingova@npi.cz
Bc. Martin Kafka
Manažer klíčové aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 239 657
E-mail: martin.kafka@npi.cz
PhDr. Jana Kašparová
Manažer klíčové aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 208
E-mail: jana.kasparova@npi.cz
Mgr. Marie Komorná
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marie.komorna@npi.cz
Mgr. Jitka Kubištová
Administrátor překladů a tlumočení projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.kubistova@npi.cz
Mgr. Denisa Lachmanová
Lingvista - hlavní metodik projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: denisa.lachmanova@npi.cz
Mgr. Kateřina Lišková
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: katerina.liskova@npi.cz
Mgr. Anna Moudrá
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.moudra@npi.cz
RNDr. Libor Nentvich
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: libor.nentvich@npi.cz
Mgr. Radka Nováková
Lingvista - hlavní metodik projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radka.novakova@npi.cz
PhDr. Jiřina Novotná
Manažer klíčové aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jirina.novotna@npi.cz
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Editor obsahu projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: romana.petranova@npi.cz
PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 739 358 335
E-mail: jakub.pivarc@npi.cz
Kateřina Plainerová
Asistentka češtiny pro cizince
zkouška z češtiny pro trvalý pobyt
zkouška občanství
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: katerina.plainerova@npi.cz
Mgr. Kateřina Pokorná
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: katerina.pokorna@npi.cz
Bc. Dana Prellová
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: dana.prellova@npi.cz
Mgr. Jitka Schormová
Metodik tvorby SERRJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.schormova@npi.cz
Mgr. Petra Slánská Bímová
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petra.bimova@npi.cz
PhDr. Eva Složilová, M.A.
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A, Odborný garant výuky ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: eva.slozilova@npi.cz
Ing. Hana Sobotková, DiS.
Projektový administrátor
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608 332 417
E-mail: hana.sobotkova@npi.cz
Ing. Hana Somrová
Finanční manažer projektu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 723 722 419
E-mail: hana.somrova@npi.cz
Mgr. Radka Stará
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radka.stara@npi.cz
PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: zuzana.starkova@npi.cz
Mgr. Michaela Straková Tomášová
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: michaela.tomasova@npi.cz
Vladimír Šimon
Lingvista - hlavní metodik projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 774 987 602
E-mail: vladimir.simon@npi.cz
Bc. Kristýna Špaček Pravdová
Zapisovatel projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: kristyna.pravdova@npi.cz
Mgr. Lucie Štádlerová
Editor obsahu projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lucie.stadlerova@npi.cz
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Garant šetření a monitoringu v projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.tomkova@npi.cz
Mgr. Kateřina Trojková
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: katerina.trojkova@npi.cz
Lucie Vostřezová
Evaluátor projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608 882 319
E-mail: lucie.vostrezova@npi.cz
Hana Wiesnerová
Překladatel ČZJ-ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 368 168
E-mail: hana.wiesnerova@npi.cz
Mgr. Radka Zbořilová
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radka.zborilova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová, DiS.
Koordinátor spolupráce projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: veronika.wiedermannova@npi.cz
Mgr. Markéta Spilková
Překladatel ČZJ-ČJ,
Jazykový korektor textů
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marketa.spilkova@npi.cz

Mistrovská zkouška systém (MiZk)

Ing. Radim Malý
Koordinátor pro implementaci projektu MiZK, Hlavní manažer projektu projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608 571 282
E-mail: radim.maly@npi.cz
Ing. Zdeňka Baracová
Finanční manažer projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 214 903
E-mail: zdenka.baracova@npi.cz
PhDr. Jana Bydžovská
Metodik MiZk, Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 518 517
E-mail: jana.bydzovska@npi.cz
Ing. Tomáš Červinka
Manažer klíčových aktivit - Unicef - Ukrajina
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 291 554
E-mail: tomas.cervinka@npi.cz
Michal Dvořák
Koordinátor pro implementaci projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 305 064
E-mail: michal.dvorak@npi.cz
RNDr. Petr Dvořák
Odborný garant mistrovské kvalifikace projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.dvorak@npi.cz
Ing. Bohumil Janyš
Metodik pro zadání projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: bohumil.janys@npi.cz
PaedDr. Marta Malcová
Metodik pro legislativu projektu MiZK, Metodik pro vazby na školy a PV projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 823 440
E-mail: marta.malcova@npi.cz
Bc. Alena Podrazilová, DiS.
Odborný garant mistrovské kvalifikace projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: alena.podrazilova@npi.cz
Ing. Eva Hrušková
Odborný garant MiZk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 682 651
E-mail: eva.hruskova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Irena Fričová
Projektový manažer - senior,
Hlavní manažerka projektu NPO 3.1
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 502 920
E-mail: irena.fricova@npi.cz
Jaroslava Heřmanová, DiS.
Finanční manažerka
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 648 354
E-mail: jaroslava.hermanova@npi.cz
PaedDr. Jiří Polášek
Odborný garant KAP v krajích projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 756 746
E-mail: jiri.polasek@npi.cz
Miroslava Šourková
Administrativně organizační pracovník od projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773 472 052
E-mail: miroslava.sourkova@npi.cz
RNDr. Jitka Kunčarová
Garant intervence Rozvoj výuky cizích jazyků
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.kuncarova@npi.cz
Mgr. Veronika Fiedlerová
Garant intervence Čtenářská a matematická gramotnost
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: veronika.fiedlerova@npi.cz
Mgr. Jarmila Fraiová
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jarmila.fraiova@npi.cz
Mgr. Helena Kumperová
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 333 511
E-mail: helena.kumperova@npi.cz
Mgr. Petr Paníček
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 166 016
E-mail: petr.panicek@npi.cz
Mgr. Alexandra Patočková, DiS.
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: alexandra.patockova@npi.cz
Ing. Jitka Pohanková
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 220
E-mail: jitka.pohankova@npi.cz
RNDr. Petr Pokorný
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.pokorny@npi.cz
Mgr. Květa Popjuková
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: kveta.popjukova@npi.cz
Daniela Rosa, BcA.
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: daniela.rosa@npi.cz
Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martin.skutil@npi.cz
Ing. Marta Sobková
Analytik v projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marta.sobkova@npi.cz
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Metodik projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tomas.urbanek@npi.cz
Mgr. Lenka Valíčková
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lenka.valickova@npi.cz
Ing. Marie Vaněčková
Garant intervencí projektu P-KAP
Metodický portál RVP.CZ
4022 - PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 770 137 196
E-mail: marie.vaneckova@npi.cz
PhDr. Olga Vaněčková
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: olga.vaneckova@npi.cz
Ing. Jan Peška
Systémový koordinátor
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 213
E-mail: jan.peska@npi.cz
PhDr. Martina Černá
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 673 106
E-mail: martina.cerna@npi.cz

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

Mgr. Petr Naske
Odborný garant
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 774 089 047
E-mail: petr.naske@npi.cz
Mgr. Marta Břehovská
Oblastní konzultant rozvoje škol a regio projektu PPUČ, Garant stupně vzdělávání projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marta.brehovska@npi.cz
Mgr. Markéta Čonková
Garant vzdělávací oblasti projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 731 176 019
E-mail: marketa.conkova@npi.cz
Ing. Bc. Eva Fanfulová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 605 967 600
E-mail: eva.fanfulova@npi.cz
Mgr. Jitka Jarníková
Manažer aktivit spolupráce projektu projektu PPUČ, Obsahový manažer projektu projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 737 462 169
E-mail: jitka.jarnikova@npi.cz
Mgr. Andrea Mouchová
Didaktika a metodika předškolního vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 585 169
E-mail: andrea.mouchova@npi.cz
Mgr. Barbora Štěpánková
ICT specialista SW analytik projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: barbora.stepankova@npi.cz
Mgr. Petra Tejklová
Asistentka projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728 404 042
E-mail: petra.tejklova@npi.cz
Lenka Urbanová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 186 023
E-mail: lenka.urbanova@npi.cz
Mgr. Stanislav Vašát
Manažer aktivit spolupráce projektu projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 778 113 124
E-mail: stanislav.vasat@npi.cz
Vlasta Dörichová
Rozvoj technického myšlení
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 838 683
E-mail: vlasta.dorichova@npi.cz
Daniel Suchánek
PPUČ, KA 1
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 785 423
E-mail: daniel.suchanek@npi.cz
Jana Kalná
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jana.kalna@npi.cz
PhDr. Mgr. Martina Tuleškovová
Projekt PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 356 417
E-mail: martina.tuleskovova@npi.cz

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Iva Kvašňáková
Projekt P-AP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: iva.kvasnakova@npi.cz
Mgr. Ing. Marcela Mertinová
Odborný garant KAP projektu P-KAP v hl. městě Praha
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marcela.mertinova@npi.cz
Ing. Jana Přibylová
Projektová podpora
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728 255 574
E-mail: jana.pribylova@npi.cz
Ing. Martina Hausdorfová
Projekt P-AP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773 782 845
E-mail: martina.hausdorfova@npi.cz
Karel Gragulák
P-AP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: karel.gragulak@npi.cz
Václav Korbel
P-AP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: vaclav.korbel@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D.
Analytička oddělení šetření, analýz a výzkumu
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 778 774 930
E-mail: katerina.trnkova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

RNDr. Miroslav Procházka, CSc.
Hlavní manažer projektu projektu UPSKILLING, Gestor projektu projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 217 877
E-mail: miroslav.prochazka@npi.cz
RNDr. Robert Gamba
Garant pro podporu digitálních kompetencí
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 739 541 504
E-mail: robert.gamba@npi.cz
Mgr. Petra Holečková
National Sampling Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petra.holeckova@npi.cz
RNDr. Miroslav Kadlec
Metodik pro PK a autorizaci
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 219
E-mail: miroslav.kadlec@npi.cz
Mgr. Aleš Křížek
Senior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 755 036
E-mail: ales.krizek@npi.cz
Mgr. Michaela Kudrnáčová
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING, National projekt Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: michaela.kudrnacova@npi.cz
Mgr. Pavel Novák
Junior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 731 987 362
E-mail: pavel.novak@npi.cz
Mgr. Světlana Salontay
Hlavní manažer projektu/odborný asistent projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728 966 957
E-mail: svetlana.salontay@npi.cz
Mgr. Radim Stejskal
Hlavní koordinátor projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773 747 206
E-mail: radim.stejskal@npi.cz
Mgr. Anna Zelinková
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.zelinkova@npi.cz
Mgr. Kamila Rottová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Středočeský kraj
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 778 477 421
E-mail: kamila.rottova@npi.cz
Ing. Sabrina Štork Di Maggio
Asistentka projektu UpSkilling
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 623 334
E-mail: sabrina.stork@npi.cz
Nikola Drábová
Garant KA1
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 731 027 460
E-mail: nikola.drabova@npi.cz
Aliona Sukhotskaya
Upskilling
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: aliona.sukhotskaya@npi.cz