Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Senovážné náměstí 872/25, budova A,

110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 301

Fax: 224 228 334

E-mail: praha@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Krajské pracoviště  Praha a střední Čechy

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Praha a střední Čechy

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
Vedoucí pracoviště,
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 608
E-mail: ivana.shanilova@npi.cz
Květa Čunátová
Asistentka
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 664
E-mail: kveta.cunatova@npi.cz
Bc. Marcela Řeřábková
Metodik pro vzdělávání, zástupce vedoucí krajského pracoviště
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 661
E-mail: marcela.rerabkova@npi.cz
Mgr. Jana Šímová
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garantka Ciskom
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 029 950
E-mail: jana.simova@npi.cz
Ivana Lichtenberková
Odborný pracovník školství, výchovy a vzdělávání
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 863 805
E-mail: ivana.lichtenberkova@npi.cz
Michal Kryl
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 869 773
E-mail: michal.kryl@npi.cz
PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
Krajský koordinátor podpory nadání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 472 447
E-mail: lukas.borovicka@npi.cz
Melinda Licová
Krajský koordinátor
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 136 357
E-mail: melinda.licova@npi.cz
Mgr. Petra Mládková, DiS.
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 263 201
E-mail: petra.mladkova@npi.cz
Bc. Andrea Rotová
Referent školství a vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 108 898
E-mail: andrea.rotova@npi.cz
Markéta Štindlová
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: marketa.stindlova@npi.cz
Mgr. Zuzana Krejčí
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 792 324 566
E-mail: zuzana.krejci@npi.cz
Michal Kunstovný
IT Guru
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 881 729
E-mail: michal.kunstovny@npi.cz
Michal Špitálník
IT Guru
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 604 500 150
E-mail: michal.spitalnik@npi.cz
Mgr. Jana Šímová
Krajský koordinátor
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 029 950
E-mail: jana.simova@npi.cz
Daniela Tichá
Konzultant revizí NPO 3.1
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: daniela.ticha@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Mgr. Jiří Havlík
Odborný garant KAP ve Středočeském kraji
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 002 379
E-mail: jiri.havlik@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Bc. Markéta Votavová, MBA
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 708 576
E-mail: marketa.votavova@npi.cz
Mgr. Bc. Radek Dlouhý
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 190 653
E-mail: radek.dlouhy@npi.cz
Mgr. Romana Hartmanová
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 264 185
E-mail: romana.hartmanova@npi.cz
PhDr. Martin Hříbek, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 460 543
E-mail: martin.hribek@npi.cz
Bc. Michal Vlček
Krajský koordinátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 784 518
E-mail: michal.vlcek@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Přemek Veselý
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Praha
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 635 445
E-mail: premek.vesely@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

PhDr. Ilona Šlechtová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 737 594
E-mail: ilona.slechtova@npi.cz
Mgr. et MgA. Rumyana Georgieva, Ph.D.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 139 953
Telefon: 222 122 357
E-mail: rumyana.georgieva@npi.cz
Mgr. Martina Radvanová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 727 818 176
E-mail: martina.radvanova@npi.cz