Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Senovážné náměstí 872/25, budova A,

110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 301

Fax: 224 228 334

E-mail: praha@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Praha a střední Čechy

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Praha a střední Čechy

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
Vedoucí pracoviště,
Metodik pro vzdělávání,
Vedoucí Centra podpory
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 608
Telefon: 222 122 301
E-mail: ivana.shanilova@npi.cz
Květa Čunátová
Krajský koordinátor projektu SRP, asistentka
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 664
Telefon: 222 122 315
E-mail: kveta.cunatova@npi.cz
PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
Systém podpory nadání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 472 447
E-mail: lukas.borovicka@npi.cz
Mgr. Jana Šímová
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garantka Ciskom
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 029 950
Telefon: 222 122 313
E-mail: jana.simova@npi.cz
Bc. Martina Šindelářová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 133 839
E-mail: martina.sindelarova@npi.cz
Ivana Lichtenberková
Metodik pro další vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Telefon: 775863805
E-mail: ivana.lichtenberkova@npi.cz
Michal Kryl
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 869 773
E-mail: michal.kryl@npi.cz
Mgr. Pavla Olachová
Krajský metodik projektu APIV B
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 503 735
Telefon: 222 122 312
E-mail: pavla.olachova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

PhDr. Ilona Šlechtová
Metodik pro vzdělávání, Konzultant implemetace APIV
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 737 594
E-mail: ilona.slechtova@npi.cz
Bc. Yvona Grunclová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský metodik projektu APIV B
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 405 418
Telefon: 222 122 317
E-mail: yvona.grunclova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Mgr. Jiří Havlík
Odborný garant KAP ve Středočeském kraji
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 002 379
E-mail: jiri.havlik@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Ing. Šárka Pirklová
Odborný poradce center podpory II, Konzultant MAP II
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 496 365
Telefon: 222 122 316
E-mail: sarka.pirklova@npi.cz
Mgr. Anna Kovaříková
Metodik pro vzdělávání,
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 543 087
Telefon: 222 122 315
E-mail: anna.kovarikova@npi.cz
Bc. Marcela Řeřábková
Metodik pro vzdělávání,
Krajský koordinátor Center podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 661
Telefon: 222 122 314
E-mail: marcela.rerabkova@npi.cz
Jiří Dušek
Konzultant MAP II
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 457 510
E-mail: jiri.dusek@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Bc. Markéta Votavová
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 708 576
E-mail: marketa.votavova@npi.cz
Mgr. Bc. Radek Dlouhý
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: radek.dlouhy@npi.cz
Mgr. Romana Hartmanová
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 724264185
E-mail: romana.hartmanova@npi.cz
Mgr. Martin Hříbek, DiS.
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 460 543
Telefon: 222 122 343
E-mail: martin.hribek@npi.cz
Bc. Michal Vlček
Krajský koordinátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: michal.vlcek@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Kamila Rottová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Středočeský kraj
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 477 421
Telefon: 778 477 421
E-mail: kamila.rottova@npi.cz
Mgr. Přemek Veselý
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Praha
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 635 445
E-mail: premek.vesely@npi.cz
Mgr. Klára Adamová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Praha
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: klara.adamova@npi.cz
Jitka Provazníková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Středočeský kraj
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: jitka.provaznikova@npi.cz