Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Senovážné náměstí 25,

110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 112

Fax: 224 228 334

E-mail: sekretariat@npi.cz

IČO: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: ČNB 79530011/0710

Kontakty centrálního  pracoviště

Kontakty centrálního pracoviště NPI ČR

Vedení NPI ČR

Mgr. Ivo Jupa
Ředitel
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 760 801
E-mail: ivo.jupa@npi.cz
Matěj Bacovský
Ředitel odboru Rozvoj a standardizace podpůrných procesů a projektů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 120 135
E-mail: matej.bacovsky@npi.cz
Mgr. Andrea Cibulková, MBA
Ředitelka odboru Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 307 216
E-mail: andrea.cibulkova@npi.cz
Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.
Ředitel odboru Kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 334 086
E-mail: matej.bulant@npi.cz
RNDr. Kamil Ubr
Ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 650 137
E-mail: kamil.ubr@npi.cz
Mgr. Klára Bezděková
Náměstkyně ředitele
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 517 604
E-mail: klara.bezdekova@npi.cz
Ing. Pavlína Hutová
Ředitelka odboru Ekonomika a provoz
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 404 631
E-mail: pavlina.hutova@npi.cz
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Vedoucí samostatného oddělení Digitalizace ve vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 763 275
E-mail: ondrej.neumajer@npi.cz
Mgr. Daniela Pořízková
Vedoucí oddělení Podpora vedení škol
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 146 502
E-mail: daniela.porizkova@npi.cz

Kancelář ředitele

Stanislava Frydrychová
Asistentka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 227
E-mail: stanislava.frydrychova@npi.cz
Jitka Žáčkova, DiS.
Asistentka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 737 020 338
E-mail: jitka.zackova@npi.cz
Bc. Pavlína Baudyšová
Asistentka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 142 766
E-mail: pavlina.baudysova@npi.cz
Štěpánka Žídková
Asistentka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 355 542
E-mail: stepanka.zidkova@npi.cz
Mgr. Jan Morávek, MPA
tajemník NPI - vedoucí kanceláře ředitele
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 608 259 005
E-mail: jan.moravek@npi.cz
Pavla Topičová
Archiv
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 235
E-mail: pavla.topicova@npi.cz
Miloslava Votrubová
Archiv
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 132 218
E-mail: miloslava.votrubova@npi.cz

Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce

Mgr. Hana Novotná
Vedoucí oddělení Šetření, analýzy a výzkum, analytička projektu NPO 3.1 Digi
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 609 907
E-mail: hana.novotna@npi.cz
Mgr. Gabriela Doležalová
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum,
analytička projektu NPO 3.1 Digi
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 771 029
E-mail: gabriela.dolezalova@npi.cz
Ing. Jana Trhlíková
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 066 457
E-mail: jana.trhlikova@npi.cz
Mgr. Jiří Vojtěch
Analytik
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 256
E-mail: jiri.vojtech@npi.cz
Mgr. Kristýna Staňková
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum; analytička projektu NPO 3.1 Digi
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 133 447
E-mail: kristyna.stankova@npi.cz
Mgr. Tereza Kuzmová
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum; analytička projektu NPO 3.1 Digi
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 669 028
E-mail: tereza.kuzmova@npi.cz

Revizní oddělení

Mgr. Lenka Štefanová
Vedoucí Oddělení revizního pracoviště
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 478 813
E-mail: lenka.stefanova@npi.cz
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Odborný pracovník – speciální pedagog
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: jirina.klenkova@npi.cz
Bc. Radka Malá
Odborný pracovník – sociální pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 478 813
E-mail: radka.mala@npi.cz
Mgr. Petr Došek
Odborný pracovník – speciální pedagog
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: petr.dosek@npi.cz
Mgr. Lenka Nemcová
Odborný pracovník - psycholog
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lenka.nemcova@npi.cz

Projektová kancelář

Mgr. Tereza Halouzková, MBA
Vedoucí projektové kanceláře, odborná garantka projektu P-AP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 999 335
E-mail: tereza.halouzkova@npi.cz
Ing. Daniela Zachystalová
Referentka projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 258 977
E-mail: daniela.zachystalova@npi.cz
Bc. Lenka Proksová, DiS.
Referentka projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 187 339
E-mail: lenka.proksova@npi.cz
Bc. Jolana Čuprová
Referentka projektové kanceláře, projektový manažer junior
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 545 626
E-mail: jolana.cuprova@npi.cz

Oddělení průřezových agend kurikula ( vč. RVP a ČJ pro cizince )

Mgr. Josef Dašek
Tajemník DigiKoalice
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 732 632 225
E-mail: josef.dasek@npi.cz
Zuzana Zvejšková
Digikoalice
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 737 657 598
E-mail: zuzana.zvejskova@npi.cz

Odbor systémové podpory pedagogických pracovníků škol a školských zařízení:

Oddělení metodické podpory a DVPP

Mgr. Jana Chmátalová
Metodika prvního stupně základního vzdělávání, proces akreditace vzdělávacích programů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 127 654
E-mail: jana.chmatalova@npi.cz
Bc. Monika Doubková
Metodika neformálního a zájmového vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 259
E-mail: monika.doubkova@npi.cz
Mgr. Tatiana Feketeová
Centrální metodik
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 357 558
E-mail: tatiana.feketeova@npi.cz
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 179 604
E-mail: alzbeta.kubcova@npi.cz
Mgr. Nikola Slánská
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 881 920
E-mail: nikola.slanska@npi.cz
PhDr. Michaela Tužilová
Metodika a organizace soutěží a přehlídek
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 967
E-mail: michaela.tuzilova@npi.cz
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
Ústřední metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 763 629
E-mail: karel.kolar@npi.cz
Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 124 750
E-mail: halka.smolova@npi.cz
Mgr. Alena Faberová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 755 037
E-mail: alena.faberova@npi.cz

Oddělení mládeže a podpory nadání

Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 790 784
E-mail: zdenek.smrcka@npi.cz
Ing. Jana Ševcová
Metodik pro podporu nadání,
Metodika a organizace soutěží a přehlídek
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz

Oddělení metodické podpory školských poradenských zařízení a ústavní péče

PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
Odborný pracovník – psycholog
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 972 670
E-mail: svetlana.durmekova@npi.cz
Mgr. Martina Brožková
Vedoucí Oddělení Poradenství
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 456 344
E-mail: martina.brozkova@npi.cz
Mgr. Aleš Hrubý
Odborný pracovník – psycholog; manažer projektu: Podpora profesního rozvoje psychologů a speciálních pedagogů (ŠPP,ŠPZ, školská zařízení pro výkon ÚV, OV a preventivně výchovnou péči) v práci s diagnostickými nástroji​, distribuce, adaptace a vývoj diagnostických nástrojů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 743 208
E-mail: ales.hruby@npi.cz
PhDr. Petra Novotna, Ph.D.
Odborný pracovník - psycholog
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 195 755
E-mail: petra.novotna@npi.cz
Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
Odborný pracovník - speciální pedagog, vedoucí krajských koordinátorů logopedické péče
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 601 303 218
E-mail: iva.klugova@npi.cz
Mgr. Lucie Chadimová
Odborný pracovník – psycholog
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lucie.chadimova@npi.cz

Odbor ekonomický a provozní:

Oddělení finančního účetnictví

Lada Havelková
Vedoucí oddělení Ekonomické agendy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 102 080
E-mail: lada.havelkova@npi.cz
Milena Ďuranová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 723 598
E-mail: milena.duranova@npi.cz
Petra Marková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: petra.markova@npi.cz
Martina Mocová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 879 709
E-mail: martina.mocova@npi.cz
Rita Petrová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 201 281
E-mail: rita.petrova@npi.cz
Dagmar Tymešová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 394 017
E-mail: dagmar.tymesova@npi.cz
Klára Sekyrová
Pokladní, fakturantka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: klara.sekyrova@npi.cz
Markéta Stojanová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: marketa.stojanova@npi.cz
Petr Struk
Finanční manažer, správce rozpočtu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 732 159 160
E-mail: petr.struk@npi.cz
Alena Vítková
Fakturantka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 606 916 020
E-mail: alena.vitkova@npi.cz
Gabriela Blažková
Hlavní účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 832 483
E-mail: gabriela.blazkova@npi.cz
Hana Procházková
Finanční manažer
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 605 305 878
E-mail: hana.prochazkova@npi.cz
Petra Hísková
Pokladní, správce pracovních cest
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 775 583
E-mail: petra.hiskova@npi.cz
Magdalena Böhmová
Majetková účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 689 002
E-mail: magdalena.bohmova@npi.cz
Michaela Kainrathová
Správce rozpočtu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 294 516
E-mail: michaela.kainrathova@npi.cz
Bc. Adéla Dubová
Finanční referent
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 720 224 674
E-mail: adela.dubova@npi.cz

Oddělení mzdového účetnictví a personálních agend

Jitka Flajšerová
Personalista projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: jitka.flajserova@npi.cz
PhDr. Šárka Rysová
Personalista projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 172 676
E-mail: sarka.rysova@npi.cz
Ivana Biskupová
Mzdová účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 728 966 881
E-mail: ivana.biskupova@npi.cz
Katarína Citronová
Administrace dohod
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 739 653 570
E-mail: katarina.citronova@npi.cz
Ing. Dalibor Dráb
Personalista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: dalibor.drab@npi.cz
Ing. Jana Peroutková
Mzdová účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 270
E-mail: jana.peroutkova@npi.cz
Tomáš Rajský
Personalista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 737 466 780
E-mail: tomas.rajsky@npi.cz

Oddělení ICT

Mgr. Vít Valeš
Vedoucí oddělení Správa IT infrastruktury a budov
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 236
E-mail: vit.vales@npi.cz
Martin Lakomý
Správce KC a zasedací místnosti, referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 100 487
E-mail: martin.lakomy@npi.cz
Ing. Jiří Müller
Informatik
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 026
E-mail: jiri.muller@npi.cz
Mgr. Ludvík Starosta
Koordinátor administrativně technické podpory dotačních programů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 621 107
E-mail: ludvik.starosta@npi.cz
Pavel Krauz
IT správce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 736 734
E-mail: pavel.krauz@npi.cz
Jaroslav Šťastný
Grafik, redaktor, pracovník edičního střediska
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: jaroslav.stastny@npi.cz
Mgr. Radek Maca
Oddělení ICT
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 696 160
E-mail: radek.maca@npi.cz

Oddělení správy, provozu a služeb

Ing. Jaroslav Filip
Referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 511
E-mail: jaroslav.filip@npi.cz
Ivan Vocilka
Pracovník údržby a autoprovozu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 135 356
E-mail: ivan.vocilka@npi.cz
Pavla Malíková
Hospodářská správa
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 606 891 892
E-mail: pavla.malikova@npi.cz
Radmila Levá
Recepční
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: radmila.leva@npi.cz
Karel Bernard
Oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 459 989
E-mail: karel.bernard@npi.cz
BcA. Kateřina Mikulcová
Koordinátor audiovizuální výstupy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 287 800
E-mail: katerina.mikulcova@npi.cz

Oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů

Ing. Petra Hrabětová
Zástupce ředitele odboru ekonomického a provozního, pověřena řízením oddělení právních agend
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 604 170 734
E-mail: petra.hrabetova@npi.cz
Marta Horová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 116 986
E-mail: marta.horova@npi.cz
Ing. Jarmila Halouzková
Metodická podpora při tvorbě obchodních smluv
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 684 782
E-mail: jarmila.halouzkova@npi.cz
Jaroslava Slavatová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 884 376
E-mail: jaroslava.slavatova@npi.cz
Lara Kainrathova
Administrativní činnost v rámci poptávkových řízení
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 722 959 958
E-mail: lara.kainrathova@npi.cz
Andrea Vítková
Specialista veřejných zakázek
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 187 375
E-mail: andrea.vitkova@npi.cz
Ing. Eliška Petrášková, MBA
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: eliska.petraskova@npi.cz
Ing. Pavel Bubeník
Specialista veřejných zakázek
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: pavel.bubenik@npi.cz
Mgr. Ing. Michael Šulc
Specialista veřejných zakázek
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: michael.sulc@npi.cz
Mgr. Kateřina Szabó
Specialista veřejných zakázek
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: katerina.szabo@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Vladislav Günter
Regionální koordinátor projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 431 735
E-mail: vladislav.gunter@npi.cz
Mgr. Štěpánka Cifrainová
Asistentka projektového manažera projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 397
E-mail: stepanka.cifrainova@npi.cz
PhDr. Ivana Musilová
Týmový manažer projektu APIV B - Evaluace
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 038 532
E-mail: ivana.musilova@npi.cz
Mgr. Pavel Brabenec
Týmový manažer projektu APIV B – Řízení projektu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 041
E-mail: pavel.brabenec@npi.cz
Ing. Stanislava Pechová
Finanční manažer projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 402
E-mail: stanislava.pechova@npi.cz
Milan Válek
Metodik on-line vzdělávání, projekt APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 887 831
E-mail: milan.valek@npi.cz
PhDr. Kristina Březinová
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 708 259
E-mail: kristina.brezinova@npi.cz
Mgr. Tomáš Kračmar
Specialista PR – Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 157 930
E-mail: tomas.kracmar@npi.cz
Mgr. Renata Majvaldová
Koordinátor kurzů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 398
E-mail: renata.majvaldova@npi.cz
Mgr. Martina Dušková
Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 980 165
E-mail: martina.duskova@npi.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Ivana Janská, DiS.
Týmový manažer projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 457 006
E-mail: ivana.janska@npi.cz
Ing. Peter Šramatý, MBA
Finanční manažer projektu FNV
Projektový administrátor projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 857 155
E-mail: peter.sramaty@npi.cz
Mgr. Jiří Zajíc
Odborný garant projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 963 939
E-mail: jiri.zajic@npi.cz

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Mgr. Lenka Řeháková, Ph.D.
Projektová manažerka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 743 518
E-mail: lenka.rehakova@npi.cz
Mgr. Irena Koťátková
Obsahová manažerka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 246 412
E-mail: irena.kotatkova@npi.cz
Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
Obsahová manažerka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 217
E-mail: hana.cihakova@npi.cz
Jiří Dušek
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 457 510
E-mail: jiri.dusek@npi.cz
Ing. Šárka Pirklová
Asistentka, administrátor
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 157 409
E-mail: sarka.pirklova@npi.cz
Mgr. Věra Dušková
Odborný garant
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 753 968
E-mail: vera.duskova@npi.cz
Petr Vinš
P-AP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: petr.vins@npi.cz
Ing. Alena Brožková
Konzultant v projektu P-AP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: alena.brozkova@npi.cz
Eva Havlíčková, MBA
Konzultant v projektu P-AP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: eva.havlickova@npi.cz
Ing. Marcela Makarová
Konzultant v projektu P-AP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: marcela.makarova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Jiří Nekola
Projektový manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 222 888
E-mail: jiri.nekola@npi.cz
Mgr. Petra Šnajdrová
Zástupce hlavního projektového manažera
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 356 278
E-mail: petra.snajdrova@npi.cz
Ing. Andrea Matoušková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA Řízení projektu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 413 961
E-mail: andrea.matouskova@npi.cz
Lucie Hartlová
Administrátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 130 811
E-mail: lucie.hartlova@npi.cz
Ing. Barbora Pavelková
Administrátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 278 020
E-mail: barbora.pavelkova@npi.cz
Mgr. Eva Keclíková
Metodik Specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 759 047
E-mail: eva.keclikova@npi.cz
Mgr. Martin Plitz, DiS.
Týmový manažer projektu SYPO - KA 07 Podpora
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 475 710
E-mail: martin.plitz@npi.cz
Petr Štěpánek
Týmový manažer SYPO - KA 09 Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: petr.stepanek@npi.cz
Ing. Radoslav Antal
Finanční manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 038 519
E-mail: radoslav.antal@npi.cz
Filip Gibiš
Marketingový specialista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: filip.gibis@npi.cz
Mgr. Gabriela Kynclová
Metodik specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 142
E-mail: gabriela.kynclova@npi.cz
PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Projekt SYPO, metodik - specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 171 673
E-mail: karel.myska@npi.cz
Mgr. Šárka Sáblová
Ústřední metodik DVPP,
Metodik specialista v projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 612
E-mail: sarka.sablova@npi.cz
Mgr. Miroslav Staněk
Metodik specialista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 737 045 380
E-mail: miroslav.stanek@npi.cz
Mgr. Lenka Hadarová
Výzkumný pracovník v projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lenka.hadarova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Bc. Miroslav Vachek
Finanční manažer projektu Upskilling
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 725 660 092
E-mail: miroslav.vachek@npi.cz
Ing. Jan Peška
Garant KA1
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 213
E-mail: jan.peska@npi.cz

Podpora rovných příležitostí

Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D.
Projektový manažer projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 963
E-mail: tomas.machalik@npi.cz
Mgr. Miroslav Bocan
Garant propojování FNV projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 184 296
E-mail: miroslav.bocan@npi.cz
PhDr. Tereza Škachová, Ph.D.
Garant DVPP v projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 545 362
E-mail: tereza.skachova@npi.cz
Mária Zicháčková
Expert - řízení projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 403
E-mail: maria.zichackova@npi.cz
Mgr. Zdeněk Krásný
Manažer KA 01 projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 457 663
E-mail: zdenek.krasny@npi.cz
Mgr. Alice Kourkzi
Garant školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí,
Metodika rozvoje nadání ve všeobecném vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 070 519
E-mail: alice.kourkzi@npi.cz
Mgr. Gabriela Kermesová
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 478 043
E-mail: gabriela.kermesova@npi.cz
Mgr. Lucie Macků
Metodik DVPP v projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 739 613 399
E-mail: lucie.macku@npi.cz
Mgr. Zonna Bařinková
Metodik školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 242 149
E-mail: zonna.barinkova@npi.cz
Mgr. Karel Primas
Garant doučování projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 968 985
E-mail: karel.primas@npi.cz
Eva Nováková
Metodik sociální intervence projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 666 988
E-mail: eva.novakova@npi.cz
Petra Melecká
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 463 760
E-mail: petra.melecka@npi.cz
doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Expert - příprava reformy projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 283 737
E-mail: zbynek.nemec@npi.cz
Lenka Růžičková
Metodik propojování FNV projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 273 870
E-mail: lenka.ruzickova@npi.cz
Ivona Šťovíčková
Metodik doučování v projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 274 633
E-mail: ivona.stovickova@npi.cz
Petra Macková
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 824 855
E-mail: petra.mackova@npi.cz
Bc. Jana Smejkalová
Organizační a administrativní podpora ekonomického úseku, personalista projektu Podpora rovných příležitostí
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 516 090
E-mail: jana.smejkalova@npi.cz