Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním – vzdělávací program pro pedagogy

Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním – vzdělávací program pro pedagogy

Národní pedagogický institut České republiky

16. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na ozřejmění problematiky vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Ucelený vzdělávací program (40 h) realizovaný v rámci pilotního ověření v projektu APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem je tvořen dvěma samostatnými, navazujícími vzdělávacími kurzy, určenými pedagogickým pracovníkům v základním a středním vzdělávání, především učitelům.

Úvodní kurz Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním I se věnuje problematice edukace žáků s psychiatrickým onemocněním v době před stanovením diagnózy. Obsah vzdělávání je zaměřen především na identifikaci dítěte v riziku, metody a způsoby práce s tímto dítětem ve škole. Předně je pozornost soustředěna na vývojové poruchy a psychiatrické nemoci žáků v základním a středním vzdělávání, včetně stručného přehledu diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí a typických projevů, kterými se nejčastější diagnózy daného věku projevují. Pozornost je věnována objasnění příčin vzniku psychiatrického onemocnění a přehledu základní zdravotnické péče o děti s psychiatrickým onemocněním v ČR.

Navazující kurz Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním II rozvíjí náročné, mezioborové téma podpory vzdělávání dětí s psychiatrickým onemocněním ve školním prostředí. Obsah se soustředí na podporu žáků, kteří se do školy vrací s diagnózou stanovenou ve zdravotnickém zařízení, na ozřejmění vhodného přístupu k žákovi, na možné způsoby podpory těchto žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Přednášková část propojuje informace z prostředí klinických pracovišť a škol. Praktická část je orientována na prezentaci kazuistik lektorů i účastníků, s cílem nalézt optimální a funkční způsob nastavení podpůrných opatření pro úspěšnou edukaci žáka.


Termíny a místo konání:

Úvodní kurz I – ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 5. 9. 2021.

Navazující kurz II – ve dnech 15. 12., 16. 12. a 17. 12. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 20. 10. 2021.

E-mailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.