Odborné školy se mohou zapojit do šetření Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání

Odborné školy se mohou zapojit do šetření Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání

Ivo Krobot

28. 6. 2021 – Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) stojí o názor poskytovatelů odborného vzdělávání. Do 10. 7. tak mají střední a vyšší odborné školy možnost vyjádřit svůj názor ve dvou šetřeních.

Šetření Cedefopu „Budoucnost odborného vzdělávání“ si klade za cíl přispět k lepšímu porozumění výzvám a příležitostem, jimž bude čelit odborné vzdělávání a příprava v celé Evropě v příštích deseti letech. Záměrem studie je pochopit, jak se změnilo poskytování odborného vzdělávání a přípravy v nedávné minulosti a jak se očekává, že se změní v budoucnu. A zde je právě důležitý hlas poskytovatelů odborného vzdělávání. Mohou ho nechat zaznít v krátkém dotazníku, který zaznamená jejich zkušenosti i názory na výzvy a příležitosti, kterým budou instituce odborného vzdělávání a přípravy čelit v příštích deseti letech.

Odkaz na šetření: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/future-of-vet-2021.

Cedefop rovněž zpracovává novou studii týkající se úlohy tzv. microcredentials. Jedná se o doklady o výsledcích učení, kterých účastník vzdělávání dosáhl po krátké vzdělávací zkušenosti a které byly transparentně ohodnoceny. Tyto „mikrocertifikáty“ jsou v jeho vlastnictví, může je sdílet, přenášet a různě kombinovat do větších celků. Cílem studie je přispět k porozumění úloze „mikrocertifikátů“ na trhu práce, a to jak v rámci odborného vzdělávání, tak z hlediska jejich využití zaměstnavateli. Výsledky tohoto šetření by měly doplnit probíhající veřejnou konzultaci Evropské komise k tématu microcredentials a měly by se promítnout i do připravovaného doporučení Rady.

Zpětnou vazbu mohou školy poskytnout zde: https://survey.alchemer.eu/s3/90334228/Mapping-micro-credentials-in-European-labour-market-related-education-training-and-learning-questionnaire-for-VET-providers.