Case management ve školské praxi – vzdělávací program pro pedagogy

Case management ve školské praxi – vzdělávací program pro pedagogy

Národní pedagogický institut České republiky

16. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na seznámení se s procesy case managementu, jež je možné v rámci školy a v součinnosti s ostatními subjekty vstupujícími do školské sféry využít a realizovat k podpoře dítěte a jeho rodiny.

Ucelený vzdělávací program (40 h) realizovaný v rámci pilotního ověření v projektu APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem je tvořen 2 samostatnými, volně navazujícími vzdělávacími kurzy, určenými především pedagogickým pracovníkům ŠPP a ŠPZ.

Úvodní kurz Case management ve školské praxi I seznamuje s metodou case managementu, jako se strukturovaným procesem postupů a opatření, které pomáhají řešit problematickou situaci žáka, a nastavit prostředí, které žáka podporuje v jeho dovednostech. Je důležité, aby škola znala tyto postupy a procesy a uměla je úspěšně aplikovat a spolupracovat s ostatními subjekty tak, aby nedocházelo k eskalaci problémů. Pedagogové v rámci vzdělávacího modulu získají vhled do aplikace principů případové práce ve školním prostředí, včetně přípravy a realizace případových konferencí.

Navazující kurz Case management ve školské praxi II se zaměřuje především na komunikaci a spolupráci školy s institucemi a organizacemi, které se v rámci školského systému se školou setkávají (Střediska výchovné péče, OSPOD, neziskové organizace aj.). Účastníci nahlédnou principy analýzy konkrétní kazuistiky a výběr a interpretaci potřebných informací k realizaci případové práce. Seznámí se s procesními kroky v rámci plánování navazujících intervencí. Naučí se vytvářet standardizované písemné výstupy (zprávy, úkoly, oznámení) a osvojí si principy vedení rozhovoru s účastníky v kontextu školního prostředí (rodič, dítě, úředník aj.).


Termíny a místo konání:

Úvodní kurz I – ve dnech 29. 9., 30. 9. a 1. 10. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 5. 9. 2021.

Navazující kurz II – ve dnech 9. 12. a 10. 12. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 5. 10. 2021.

E-mailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.