Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání

Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání

Národní pedagogický institut České republiky

18. 8. 2021 – Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na podporu dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním vzdělávání.

Ucelený vzdělávací program (40 h) realizovaný v rámci pilotního ověření v projektu APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem, je tvořen 2 samostatnými, volně navazujícími vzdělávacími kurzy, určenými pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání.

Úvodní kurz, Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání I poskytuje účastníkům kurzu základní vhled do situace dítěte s těžce narušenou komunikační schopností a seznamuje se způsoby, postupy, možnostmi v rámci edukace. Teoretický vstup uvádí do problematiky AAK, představuje vybrané metody a techniky AAK, které se dobře uplatňují u dětí předškolního věku, především komunikační systém VOKS. Účastníci si osvojí základní znalosti pro využití komunikační metody VOKS v edukaci dětí s narušenou komunikační schopností, získají praktické dovednosti pro vytváření osobního komunikačního systému VOKS a jádrové slovní zásoby k využití pro každodenní dorozumívání s dítětem.

Navazující kurz, Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání II se zaměřuje na určení vstupní komunikační úrovně, přípravu vhodného komunikačního prostředí a výběr základního slovníku k praktickému rozvoji AAK v běžných situacích v MŠ či přípravné třídě ZŠ pomocí propracovaných komunikačních technik a strategií. Kurz poskytuje ucelený přehled digitálních zařízení, komunikačních programů a komunikačních aplikací pro podporu AAK, představuje komunikační materiály, nástroje a programy k tvorbě těchto materiálů a metodické postupy k jejich využívání pro práci s dětmi s narušenou komunikační schopností. Získané poznatky a dovednosti dokáží absolventi uplatnit při sestavení a aplikaci základního plánu podpory komunikačního rozvoje dítěte.


Termíny a místo konání:

Úvodní kurz I: ve dnech 21. 10. a 22. 10. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 10. 9. 2021

Navazující kurz II: ve dnech 7. 1., 10. 1. a 21. 1. 2022 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 7. 11. 2021.

E-mailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.